Mangrove Forest Resources 2

แหล่งศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝั่งทะเล ชมพันธุ์ไม้ต่างๆ ตลอดเส้นทาง และยังได้เห็นสัตว์เชิงนิเวศน์อย่างปลาตีนมากมาย นอกจากนี้ไฮไลท์อีกอย่างของเส้นทางนี้ก็คือสะพานแขวนไม้สีแดง ที่ทำให้เราได้ชมวิวของป่าชายเลน รับลมเย็นๆ และยังเป็นฉากถ่ายภาพสวยๆ ได้อีกด้วย

Related Articles (1)

ลองไปกันไหม? 8 ที่เที่ยวสมุทรสาคร เมืองรองใกล้กรุง

Discussion