รูปภาพ - ก้องวัลเลย์

คั่วไปเรื่อยๆ เมล็ดกาแฟก็จะเริ่มเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นหอมขึ้นมาเตะจมูก