Changwangimm

ร้านอาหารสูตรโบร่ำโบราณรสมือคุณย่าคุณยายณ.คุ้งน้ำเจ้าพระยา3แยกเกาะเกร็ด เมนูสูตรโบร่ำโบราณเคียงคู่ปู/กุ้งแม่น้ำณ.วิวที่ซึ้งที่สุดชมเจดีย์มุเตาเกาะเกร็ดตั้งตระหง่านกลาง3แยกลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

Open Hours :

Monday 12:00 PM - 6:00 PM
Tuesday 12:00 PM - 6:00 PM
Wednesday 12:00 PM - 6:00 PM
Thursday 12:00 PM - 6:00 PM
Friday 12:00 PM - 6:00 PM
Saturday 12:00 PM - 6:00 PM
Sunday 12:00 PM - 6:00 PM

Discussion