รูปภาพ - บ้านบัวเฮ้าส์ อยุธยา , สาขา 2

เตียงเดี่ยวราคา 700บาทพร้อมอาหารเช้า สำหรับ 1-2 ท่าน