รูปภาพ - เขียง บาย ตำมั่ว , มิลลี่ มอลลี่ สุขุมวิท 20