รูปภาพ - ร้านอาหารจินหง ภัตตาคารอาหารจีน , โรงแรมเอ็มแกรนด์ ร้อยเอ็ด

เมนูเคาหยก เมนูเด็ดของร้านที่ต้องสั่งมาทานคู่กันกับหมั่นโถวทอด