Butterfly Field

ทุ่งผีเสื้อ แหนมเห็ดแม่นุ้ย สวนดอกไม้นานาชนิดที่ถือเป็นจุดเช็คอินของวังน้ำเขียว ที่นี่มีมุมถ่ายภาพมากมาย โดยเฉพาะถ่ายรูปเก๋ๆ กับผีเสื้อท่ามกลางทุ่งดอกไม้ ที่นี่เสียค่าเข้าคนละ 20 บาท เท่านั้น

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ