Cher Cee Yar

เฌอซี๊ญ่า เป็นที่เที่ยวเชิงความรู้และตลาด บรรยากาศดี๊ดี พื้นที่ร่มเงา ธรรมชาติล้อมรอบ ผูกเปลใต้ต้นหมาก กับอาหารของฝากก็หน้าตาดี เเถมรสชาติอร่อยเหาะ

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ