Yingping Yunnan

ร้านขายอาหารจีนสไตล์ยูนนาน (ไม่มีสาขาในเมืองเชียงราย)

Open Hours :

Monday 11:00 AM - 10:00 PM
Tuesday 11:00 AM - 10:00 PM
Wednesday 11:00 AM - 10:00 PM
Thursday 11:00 AM - 10:00 PM
Friday 11:00 AM - 10:00 PM
Saturday 11:00 AM - 10:00 PM
Sunday 11:00 AM - 10:00 PM

All Reviews (1)

Kunakorn Ruksitanondha
2021-01-21 20:32:27

ร้าน หยิงปิงยูนนาน แม่สาย เชียงราย อยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ครับ เนื่องจากร้านมีการย้ายร้านหลายครั้งการอ้างอิงแผนที่จากเวบต่างๆอาจจะสับสน ให้เปิด Google Map ไปเลยครับ รับรองถึงร้านแบบสวยๆ สบายๆ เลยครับ


ก่อนจะไปเชียงรายได้หาร้านอาหารไว้สำรองจำนวนหนึ่ง ซึ่งร้านอาหารจีนยูน.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion