KRISP Cafe'

คริสป์ คาเฟ่ พบครัวซองฝรั่งเศส แป้งบางกรอบด้านนอก ด้านในนุ่มฟู เป็นรวงผึ้งสวยงาม เมื่อกัดเข้าไปจะได้กลิ่นเนยสด หอมกรุ่น ละมุมลิ้น ของคุณพลอย ชิดจันทร์ ร้านตั้งอยู่บริเวณแยกข่วงสิงห์ ตำบลช้างเผือก

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

Open Hours :

Monday 8:00 AM - 10:00 PM
Tuesday 8:00 AM - 10:00 PM
Wednesday 8:00 AM - 10:00 PM
Thursday 8:00 AM - 10:00 PM
Friday 8:00 AM - 10:00 PM
Saturday 8:00 AM - 10:00 PM
Sunday 8:00 AM - 10:00 PM

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ