Klang Pana Roses Garden & Cafe Khao Yai

สวน Klang Pana Roses Garden And Cafe Khao Yai มาสูดอากาศอันปลอดโปร่งเย็นสบาย จิบเครื่องดื่มรสเลิศ พร้อมชมและถ่ายภาพกับกุหลาบงามหอมอบอวนไปทั้งสวน

All Reviews (1)

Kunakorn Ruksitanondha
2021-04-13 16:25:59

สวนกุหลาบกลางพนา เขาใหญ่ ตั้งอยู่ริมถนนกุดคล้า - ผ่านศึก ต.หมูสี อ.ปากช่อง ถ้าเข้ามาทางถนนธนะรัชต์จะผ่าน Primo Posto ร้านกาแฟ birder’s lodge ทางขวามือ และ ร้านกาแฟ Coffee Mania ทางซ้ายมือ หากเข้ามาจากเส้นมิตรภาพ จะผ่านทางเข้าวัดเหวปลากั้งทางขวามือ แล้วจะมองเห็นป้ายทางเข้า สวนกุหลาบกลาง.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ