Kaset Lover FARM

Kaset Lover FARM ไม่ใช่ฟาร์มโดยเจ้าของคนเดียว แต่เป็นฟาร์มที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้ ไม่ใช่ที่ๆเดียว แต่จะอยู่ในทุกๆพื้นที่ และทุกๆพื้นที่จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน รอให้ผู้คนไปสัมผัส เก็บเกี่ยวความสุข เพียงแค่คุณมีความรักในการทำเกษตรในรูปแบบที่คุณต้องการ มีความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต มีความชัดเจนและซื่อสัตย์กับผู้บริโภค ว่าจะผลิตอะไร โดยใช้มาตรฐานอะไรในการรับรองการผลิตภายในฟาร์ม เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อผลผลิตจากฟาร์ม นั่นเอง


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว Kaset Lover FARM ด้วยกันครับ เกษตรง่ายๆ ทำได้ทุกที่ Simple Agriculture Can Do Everywhere...

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

Open Hours :

Monday 10:00 AM - 8:00 PM
Tuesday 10:00 AM - 8:00 PM
Wednesday 10:00 AM - 8:00 PM
Thursday 10:00 AM - 8:00 PM
Friday 10:00 AM - 8:00 PM
Saturday 10:00 AM - 8:00 PM
Sunday 10:00 AM - 8:00 PM

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ