Tee Hi Hong

เกี๊ยวปลาตี๋ไหฮง เกี๊ยวปลาทอด ณ ท่าฉลอม รสชาติอร่อย ถือของดีแห่งท่าฉลอมเลยก็ว่าได้

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

Open Hours :

Monday 9:00 PM - 10:30 PM
Tuesday 9:00 PM - 10:30 PM
Wednesday 9:00 PM - 10:30 PM
Thursday 9:00 PM - 10:30 PM
Friday 9:00 PM - 10:30 PM
Saturday 9:00 PM - 10:30 PM
Sunday 9:00 PM - 10:30 PM

All Reviews (1)

อนุรักษ์ ศรีทะวงษ์
2022-01-20 11:21:00

เกี๊ยวปลาทอดท่าฉลอม เจ้าเก่า

"เกี๊ยวรู" ในตำนาน อร่อยมาก กรอบเหมือนข้าวเกรียบ รสชาติและกลิ่นปลาอ่อนๆ กรอบ หอม มัน และทางเข้าร้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะร้านที่เป็นตรอกทางเข้าที่ยาวก่อนจะถึงร้าน จนได้ชื่อว่า เกี๊ยวรู ตามที่คนแถวนั้นเรียกกัน ร้านจะเปิดเวลา 21:00-22:30 น.
ให้ไปก่อนเวลาเปิดร้านเพื่อต.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ