รูปภาพ - ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค

ภาพจาก Facebook ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค