Wat Soi Thong

วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง
ตั้งอยู่ที่ 1319 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าชม เวลา 08.00 - 15.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2912-7553

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 8:00 AM - 3:00 PM
Tuesday 8:00 AM - 3:00 PM
Wednesday 8:00 AM - 3:00 PM
Thursday 8:00 AM - 3:00 PM
Friday 8:00 AM - 3:00 PM
Saturday 8:00 AM - 3:00 PM
Sunday 8:00 AM - 3:00 PM

All Reviews (1)

yaya kimberry markie
2022-05-06 18:14:53

วัดสร้อยทอง หรือ วัดสร้อยทองพระอารามหลวง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ตั้งอยู่ริมถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ "วัดซ่อนทอง" เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2394 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ใครที่เป็นสายบุญ ชอบเดินทางไหว้พระ ที่เป็นพระอารามหลวง วัดสร้อยทองเป็นอีก1วัดที่.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ