Wat MahaThat

วัดมหาธาตุวรวิหาร หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหน้าพระธาตุ หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16

Contact :

0 3232 1597, 0 3232 6669

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

เปิดทำการทุกวัน

All Reviews (1)

๋JIRAWARN KWATHIJAK
2022-05-08 21:45:13

วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์ ใครชอบแนวนี้แนะนำให้มาเที่ยวดูนะคะ วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีการรับอารยธรรมมาจากเขมร สังเกตได้จากการสร้างพระปรางค์ที่มีลักษณะเหมือนทางเขมรมาก ยังมีระเบียงคต พระวิหารหลวง วิหารราย แท่นถื.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ