Siracha Shinto Shrine

ศาลเจ้าศรีราชาสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่พระพุทธคุณของเทพเจ้าหลัก เทพเจ้าอามาเตราซุ และเทพเจ้า อุกะโนะมิทามะ ให้กว้างขวาง ในฐานะพระราชวังที่ปกปักรักษาอำเภอศรีราชาและในฐานะศูนย์รวมที่พึ่งทางจิตใจของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ หวังว่าประเพณีอันยอดเยี่ยมของญี่ปุ่นจะก้าวข้ามสัญชาติ อายุและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ ยังสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและถ่ายทอดเรื่องราวใหม่ๆจากศรีราชา ให้เป็นสถานที่แห่งความมีชีวิตชีวาและสถานที่สำหรับงานเทศกาลสำหรับชาวศรีราชาและผู้มาเยือนซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมระดับภูมิภาค

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ