Prik Thai

ร้านพริกไทย เป็นร้านอาหารฮาลาลเป็นที่นิยมทั้งชาวพุทธและอิสลามของคนในพื้นที่จังหวัดสตูล

Categories :

Food / Halal and Kosher

Contact :

074-723777

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 10:30 AM - 9:00 PM
Tuesday 10:30 AM - 9:00 PM
Wednesday 10:30 AM - 9:00 PM
Thursday 10:30 AM - 9:00 PM
Friday 10:30 AM - 9:00 PM
Saturday 10:30 AM - 9:00 PM
Sunday 10:30 AM - 9:00 PM

All Reviews (1)

nadlada lamun
2012-07-13 16:27:00

ร้านพริกไทย เป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองสตูลอีกร้านหนึ่งที่มีคนนิยมไปทานกัน เนื่องการเค้าจัดร้านให้ดูดี สะอาด ถึงแม้ร้านนี้เจ้าของจะเป็นคนไทยพุทธ แต่เมนูเค้าจะไม่มีอาหารที่ประกอบจากหมูเลยค่ะ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ที่จังหวัดสตูลเป็นคนอิสลาม เสียส่วนใหญ่ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนเมนูให้เข้ากับ การกินอ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion