รูปภาพ - ไข่มุก

ต้มโคล้งปลาช่อน รสแซบบบบ ที่จะค้างไปในใจคุณ.....