รูปภาพ - ห้องอาหารเทรเดอร์ วิคส์ , อนันตรา กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

มิกโซโลจิสต์ (นักผสมเครื่องดื่ม)