Nai Meng Noodle

"นายเม้งบะหมี่ปู-เกี๊ยวกุ้งยักษ์" สาขาถนนสีลม กับอาหารเส้นหลากหลายชนิด พร้อมท็อปปิ้งพิเศษเป็นเกี๊ยวกุ้งยักษ์ชิ้นโต หรือจะเป็นเนื้อปูชิ้นใหญ่ก็มีให้เลือกทานได้หลายหลาย กับอีกไฮไลท์เด็ดคือลูกชิ้นหมูสูตรพิเศษของทางร้าน ที่กรอบ อร่อย ได้เนื้อหมูแท้ล้วนๆ

Categories :

Food / Noodle

Contact :

0-2632-0320

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 9:00 AM - 9:00 PM
Tuesday 9:00 AM - 9:00 PM
Wednesday 9:00 AM - 9:00 PM
Thursday 9:00 AM - 9:00 PM
Friday 9:00 AM - 9:00 PM
Saturday 9:00 AM - 9:00 PM
Sunday 10:00 AM - 4:00 PM

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ