Prana yoga @ Thonglor

ศาสตร์แห่งการพัฒนากายและจิตสู่ชีวิตที่สมบูรณ์แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก เรียนรู้การฝึกโยคะแบบดั้งเดิมจนถึงการฝึกขั้นสูง สำหรับผู้รักสุขภาพและผู้ที่ต้องการฝึกสมาธิอย่างแท้จริง โดยครูที่มีความรู้ความชำนาญ และได้รับการรับรองจากสถาบันการฝึกอบรมครูโยคะชั้นนำจากประเทศไทยและประเทศ อินเดีย

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

Featured :

Tags :

Yoga

Discussion

Map : Prana yoga

Loading.....