โรงพยาบาลลาดพร้าว

โรงพยาบาลลาดพร้าวเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ตั้งอยู่ เลขที่ 2699 ถนน ลาดพร้าว ระหว่างซอย 95 - 97 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บน เนื้อที่ 1.5 ไร่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกหนึ่งล้าน บาท ในนามของ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด โดยกลุ่มแพทย์และนักธุรกิจชั้นนำ ซึ่ง มีนายอังกูร ฉันทวานิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เริ่มกิจการ และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทาง การ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2536 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2536 บริษัทฯ ได้จดทะเบียน เป็นบริษัทมหาชน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนห้าร้อยล้านบาทและมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น ประมาณ 500 คน
ผู้บริหารโรงพยาบาลลาดพร้าวมีวิสัยทัศน์ ในการให้บริการตามมาตรฐานสากล เพื่อ ความเป็นเลิศในการรักษาบริการจึงดำริให้เริ่มดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน สากล ISO 9002 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2541 และได้ผ่านการตรวจประเมินโดย SGS Yarsley International Certification Service Limited (SGS) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2542 โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับ การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 จาก UKAS และ NAC Thailand และมาตรฐานการ รักษาพยาบาล Healthmark จาก New Zealand ทั้งองค์กร ทุกระบบ ในวันที่ 9 กันยายน 2542 และสิ้นสุดการรับรองในเดือนสิงหาคม 2545

ผู้บริหารโรงพยาบาลลาดพร้าวไม่เพียงตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพ ในการรักษาบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเท่านั้น แต่ยังเล็งเห็นถึงความ สำคัญในการรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง อันเนื่องมาจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สืบเนื่อง จากกิจกรรมของโรงพยาบาล ดังนั้นในวันที่ 23 มีนาคม 2543 โรงพยาบาลได้เริ่มดำเนินการ จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นที่ ปรึกษาโครงการ ผ่านการตรวจประเมินโดย SGS Yarsley International Certification Service Limited (SGS) ในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2544 และได้รับใบรับรองการจัดการ สิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 จาก UKAS และ NAC Thailand ทั้งองค์กรทุกระบบ
และทางโรงพยาบาลลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพของ โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะกรรมการโรงพยาบาล ได้ผ่านการพิจารณาของคณะ กรรมการตัดสินและมีมติให้โรงพยาบาลลาดพร้าวได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน HA เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 ซึ่งตัวแทนของโรงพยาบาลได้เข้ารับในงาน National Forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2546

ระดับราคา :

฿฿฿ (501-1,000 บาท)

เวลาเปิดทำการ :

บริการ 24 ชั่วโมง

รีวิวทั้งหมด (1)

David Duangkaew
2012-07-14 14:55:54

จริงๆ โรงบาลคงไม่สิ่งที่ผมจะเขียนริวิวแน่ๆ เพราะชีวิตผมเนี่ยปีนึงๆ แทบจะไม่เคยป่วยเป็นอะไรเลย แต่เลือกที่นี่เป็นโรงบาลประกันสังคมเพราะอยู่ใกล้บ้าน

วันนึงวันที่ร่างกายเพรบะอ่อนแอมากถึงกับอ่อนแรงจนแทบเดินไม่ไหว ผมเดินทางมาที่นี่ มบถึงก็ติดต่อที่เคาน์เพื่อทำประวัติ เจ้าหน้าที่ก็ยื่นบัตรคิวแล้วบอกให้ไป.. อ่านต่อ

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

แสดงความคิดเห็น

แผนที่ : โรงพยาบาลลาดพร้าว

Loading.....