รูปภาพ - นิมมานรดี รีสอร์ท

ห้องน้ำภายในห้องพัก ถูกตกแต่งด้วยสไตล์ปูนเปลือยและหลังคาสว่าง