รูปภาพ - ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา

ครั้งนี้เราเลือกเลี้ยวซ้ายเพื่อไปป่าชายเลนบ้านนานใน อ่าวสลักเพชร