รูปภาพ - ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา

สระน้ำข้างบนตอนพระอาทิตย์จะตก