Country Home

Categories :

Hotels, Travel / Hotel

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

Featured :

Tags :

All Reviews (1)

wat Nakorn
2011-11-21 14:48:27


       ร้านคันทรีโฮม ตั้งอยู่ริมถนนพัฒนาการคูขวาง ช่วงถนนที่ร้านตั้งอยู่ ชาวนครฯจะถนนช่วงนี้ “ถนนอ้อมค่าย” การเดินทางมาที่ร้านใช้ถนนพัฒนาการคูขวาง โดยตั้งต้นที่สี่แยกคูขวางเส้นทางจะมุ่งหน้าไปตำบลท่าแพ เมื่อขับรถมาเลยสามแยกบ่ออ่าง (บริเวณสามแยกจะมีร้านขายยาง +ล้อแม็ก รถยนต์ร.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion