รูปภาพ - โรงแรม บี.เอส & รีสอร์ท

แพคเกจทัวร์เกาะร้านเป็ดร้านไก้ พร้อมเจอฉลามวาฬ 3200 บาท / คน (เรือสปีทโบ๊ท)