รูปภาพ - ไผ่ทอง บังกะโล

เตียงคู่เหมาะกับมาพักเป็นครอบครัวค่ะ