รูปภาพ - ไผ่ทอง บังกะโล

ไผ่ทองบังกะโลจากมุมสูงค่ะ