รูปภาพ - ไผ่ทอง บังกะโล

มีสวนม้านั่งพักผ่อนหย่อนใจกับพรรณไม้นานาชนิด