รูปภาพ - ริเวอร์มารีน่ารีสอร์ท

แพพักสวย ส่วนตัว ใกล้ชิดสายน้ำ