เที่ยวกาญจนบุรี - Kanchanaburi  | ข้อมูลที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ในกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

(37682 เข้าชม)

"แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก"

ข้อมูลจังหวัด

กาญจนบุรีคือดินแดนแห่งธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่า พรรณไม้ โถงถ้ำ น้ำตก และประเพณีวัฒนธรรมอันหลากหลายของผู้คนหลากเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออารี ทั้งไทย พม่า มอญ ปากะญอ (กะเหรี่ยง) ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น กาญจนบุรียังเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีอนุสรณสถานหลายแห่งปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐาน เช่น สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ฯลฯ ด้วยความหลากหลายของพื้นที่และเรื่องราวที่สั่งสมอยู่ในจังหวัดชายแดนตะวันตกแห่งนี้ กาญจนบุรีจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกสไตล์ ทุกวัย และทุกฤดูกาล

จังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 12 ล้านไร่ หรือ 19,483 ตารางกิโลเมตร ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและเทือกเขาสูง โดยมีแม่น้ำสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย ที่ไหลขนานลงมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแม่กลองที่ตัวเมืองกาญจนบุรี ความเป็นมาของกาญจนบุรีเท่าที่มีการค้นพบหลักฐานนั้น ย้อนไปได้ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อมีการค้นพบเครื่องมือหินในบริเวณบ้านเก่า อำเภอเมืองฯ ล่วงมาถึงสมัยทวารวดี ซึ่งมีหลักฐานคือซากโบราณสถานที่ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี เป็นเจดีย์ลักษณะเดียวกับจุลประโทนเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐม บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี และเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งค้นพบโบราณวัตถุ เช่น พระพิมพ์สมัยทวารวดีจำนวนมาก สืบเนื่องต่อมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ 16-18 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบคือปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งมีรูปแบบศิลปะแบบขอม สมัยบายนความเป็นมาของกาญจนบุรียังปรากฏในพงศาวดารเหนือว่า กาญจนบุรีเป็นเมืองขึ้นของสุพรรณบุรีในสมัยสุโขทัย ครั้นมาถึงสมัยอยุธยา กาญจนบุรีก็มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญจนกระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการจัดรูปแบบการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล กาญจนบุรีถูกโอนมาขึ้นกับมณฑลราชบุรี และยกฐานะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีในปี พ.ศ. 2467เหตุการณ์ที่ทำให้กาญจนบุรีมีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นตัดสินใจสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ จากชุมทางหนองปลาดุกในประเทศไทย ไปยังเมืองทันบีอูซายัตในพม่า โดยเกณฑ์เชลยศึกและแรงงานจำนวนมากมาเร่งสร้างทางรถไฟอย่างหามรุ่งหามค่ำ จนทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ทั้งจากความเป็นอยู่ที่ยากแค้นและโรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้า ซึ่งภาพและเรื่องราวของความโหดร้ายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ อำเภอพนมทวน อำเภอไทรโยค อำเภอสังขละบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง อำเภอทองผาภูมิ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอหนองปรือ และอำเภอห้วยกระเจา

อาณาเขต

ทางเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตากและสหภาพเมียนม่าร์
ทางตะวันออก    ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี
ทางใต้  ติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม
ทางตะวันตก ติดต่อกับสหภาพเมียนม่าร์

การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนบรมราชชนนี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครชัยศรี นครปฐม จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 323 ผ่านบ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง ถึงกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 129 กิโลเมตร

โดยรถไฟ
รถไฟออกจากสถานีบางกอกน้อย ทุกวัน วันละ 2 เที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟบางกอกน้อย โทร. 0 2411 3102

ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำตกกาญจนบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 หรือ www.railway.co.th

รถประจำทาง
มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี กรุงเทพฯ-ด่านเจดีย์สามองค์ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th กาญจนบุรีทัวร์ โทร. 0 2435 5012

ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com

การเดินทางภายในกาญจนบุรี
ในตัวเมืองกาญจนบุรีมีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งกาญจนบุรี โทร. 0 3451 1172

นอกจากนี้ยังมีรถสองแถวไปยังแหล่งท่องเที่ยว เช่น สะพานข้ามแม่น้ำแคว น้ำตกไทรโยค ช่องเขาขาด ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว คิวรถจะอยู่ในสถานีขนส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เที่ยวเมืองกาญจน์ได้ทุกฤดู แต่เที่ยวหน้าฝนจะได้ชื่นชมผืนป่าเขียวสด น้ำตกก็หลั่งไหลชุ่มชื่นสวยงาม ยิ่งถ้าไปปลายฝน ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม จะได้ลิ้มรสอาหารที่ทำจากเห็ดโคนสดๆ ซึ่งเป็นเมนูเด่นของกาญจนบุรี

ในเขตอำเภอทองผาภูมิ-สังขละบุรีที่อุดมไปด้วยผืนป่า โถงถ้ำ น้ำตก และสายน้ำ ไม่เพียงเป็นแหล่งธรรมชาติน่าเที่ยว แต่ยังเป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ เช่น ขี่เอทีวี โรยตัวผ่านผาน้ำตก ล่องแก่ง โหนรอกผ่านหุบเขา

บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง เป็นชุมชนน่ารัก มีเอกลักษณ์ เต็มไปด้วยประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เข้าไปเที่ยวที่นี่ ควรพักค้างคืนที่บ้านกลางทุ่ง ออร์กานิก โฮม ซึ่งยึดคอนเซ็ปต์การใช้ชีวิตในความสดสะอาดของธรรมชาติแวดล้อม กินผักสด สูดอากาศบริสุทธิ์ และรื่นรมย์กับการชมวิถีชีวิตน่ารักๆของคนบ้านหนองขาว

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
http://th.wikipedia.org/กาญจนบุรี

http://thai.tourismthailand.org/กาญจนบุรี


ทีเที่ยว กาญจนบุรี 169 รายการ

เที่ยวกาญจนบุรี
1

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

หมู่ที่ 4 ต.ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ ,กาญจนบุรี 71250
รีวิว(16)
เข้าชม (14,511)
รีวิวล่าสุด : ไปมาล่าสุดครับเป็นช่วงต้นเดือนมกราคมนี้เองครับ แต่เป็นวันธรรมดาแวะไปแป๊ปนึงไม่ได้ลงเล่นน้ำอะไรหรอกครับไปเก็บภาพความงามของธรรมชาติมานิดหน่อยแต่ขนาดเป็นวันธรรมดาคนยังเยอะเลยครับ น้ำตกแห่งนี้ไ้ด้ขึ้นชื...
อ่านต่อ...
เที่ยวกาญจนบุรี
2

วัดถ้ำเสือ

ตำบลม่วงชุม ท่าม่วง ,กาญจนบุรี 71110
รีวิว(15)
เข้าชม (33,729)
รีวิวล่าสุด : เที่ยวกาญจบุรี ถ้าไม่ได้แวะสักการะวัดถ้ำเสือ ถือว่ามาไม่ถึงกาญจนบุรีนะครับ วัดนี้โดดเด่นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่มาก ๆ และสวยด้วย ตั้งเด่นเป็นสง่า วิวด้านล่างดูสดชื่นรายล้อมไปด้วยทุ่งข้าวเขียวขจี ...
อ่านต่อ...
เที่ยวกาญจนบุรี
3

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

ตำบลท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี ,กาญจนบุรี 71000
รีวิว(11)
เข้าชม (11,181)
รีวิวล่าสุด : "สะพานข้ามแม่น้ำแคว" สะพานสายประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ทุกคนที่ได้ไปเยือนจังหวัดนี้ ต้องแวะถ่ายรูปและชมความสวยงามของบรรยากาศริมสองฝากแม่น้ำแคว ...
อ่านต่อ...
เที่ยวกาญจนบุรี
4

น้ำตกไทรโยคน้อย

ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ไทรโยค ,กาญจนบุรี 71150
รีวิว(9)
เข้าชม (7,602)
รีวิวล่าสุด : นกพาเที่ยว...ช่วงฤดูฝนต้นหนาว ใครๆก็น่าจะนึกถึงน้ำตกกันนะคะ...วันนี้นกพาไปเที่ยวที่น้ำตกไทรโยกน้อย จ.กาญจนบุีีรีค่ะ เป็นน้ำตกที่ไม่ต้องเดินไกลเลยนะคะ เพียงแค่จอดรถที่ถนนเดินเข้าไปประมาณ 20 เมตรก็เ...
อ่านต่อ...
เที่ยวกาญจนบุรี
5

บ่อน้ำพุร้อนหินดาด

อ.ทองผาภูมิ บ้านหินดาด ด่านมะขามเตี้ย ,กาญจนบุรี 71260
รีวิว(7)
เข้าชม (25,870)
รีวิวล่าสุด : ได้ไปเที่ยวทองผาภูมิทั้งที ผ่านน้ำพุร้อนหินดาด นี่ตามันวาวเลย สกิดคุณแฟนเลยว่า ขอแวะโหน่ยยยย การเดินทางมาไม่ยากเลยค่ะ พอถึงตัวเมือกาญนบุรี ก็มาตามป้ายที่จะมาทองผาภูมิ ตรงมาเรื่อยๆ อยู่ฝั่งขวานะคะ จะมี...
อ่านต่อ...
เที่ยวกาญจนบุรี
6

สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ แคมป์

40/2 หมู่5 ต.หนองกุ่ม บ่อพลอย ,กาญจนบุรี 71160
รีวิว(6)
เข้าชม (18,894)
รีวิวล่าสุด : หลานๆเรียกร้องก็เลยได้มีโอกาสไปสวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ แคมป์ เด็กๆชอบมากค่ะ ได้เห็นสัตว์หลากหลายเราเองยังตื่นเต้นไปด้วยเลย ก็สนุกดีค่ะ มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลย ไปได้ทั้งครอบครัวเลย...
อ่านต่อ...
เที่ยวกาญจนบุรี
7

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ศรีสวัสดิ์ ,กาญจนบุรี 71250
รีวิว(5)
เข้าชม (8,416)
รีวิวล่าสุด : น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น สามารถเดินทางไ้ด้ทั้งทางรถยนต์ และทางเรือนะครับถ้ามาทางรถยนต์จากที่เจ้าหน้าที่บอกค่อนข้างเดินทางไกลหน่อยเพราะต้องขับรถอ้อมเขื่อน ทริปนี้ผมเลือกเดินทางทางเรือ เพราะซื้อแพคเกจขอแพชาวดง...
อ่านต่อ...
เที่ยวกาญจนบุรี
8

เขื่อนศรีนครินทร์

ต.ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ ,กาญจนบุรี 71250
รีวิว(7)
เข้าชม (24,707)
รีวิวล่าสุด : ทริปเขื่อนศรีนครินทร์ครั้งนี้ เราตั้งใจไปตกปลากันโดยเฉพาะ เนื่องจากได้ยินมาว่าปลาชุมสุดๆ เมื่อไปถึงก็ขนของลงแพและออกเดินทางไปยังจุดเงียบสงบริมซอกเขา แล้วก็ลงมือปักเบ็ดตกปลากันทันที พร้อมกับนั่งจิบชาช...
อ่านต่อ...
เที่ยวกาญจนบุรี
9

วัดบ้านถ้ำ

ตำบลเขาน้อย ท่าม่วง ,กาญจนบุรี 71110
รีวิว(5)
เข้าชม (55,098)
รีวิวล่าสุด : อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ก็มีวัดสวย ๆ วัดบ้านถ้ำ ริมถนนเลียบแม่น้ำแม่กลอง ที่โดดเด่นที่สุด ก็คือ ทางขึ้นถ้ำเป็นบันไดลึกเข้าไปในปากมังกรตัวใหญ่ ภายในถ้ำมีหินงอกลักษณะคล้ายผู้หญิง เชื่อว่าคือ นาง...
อ่านต่อ...
เที่ยวกาญจนบุรี
10

วัดถ้ำพุหว้า

แก่งเสี้ยน ตำบลหนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี ,กาญจนบุรี 71000
รีวิว(2)
เข้าชม (5,754)
รีวิวล่าสุด : เพิ่งมีโอกาสไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ พอดีระหว่างทางขากลับจากการไปพักผ่อนที่ไทรโยค แวะซะหน่อย เพราะเห็นป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ มาตลอด<br />พอมาถึงวัด ...อึ้งอยู่สักพัก เพราะไม่เคยเห็นวัดแบบนี้ รู้...
อ่านต่อ...

ที่กิน กาญจนบุรี 486 รายการ

1
คีรี ธารา
43/1 เชิงสะพานริมแม่น้ำแคว แม่น้ำแคว ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี ,กาญจนบุรี 71000
รีวิว(4)
เข้าชม (20,728)
รีวิวล่าสุด : ร้านอาหารคีรีธารา ร้านอาหารไทยริมแม่น้ำแควที่อร่อยและบรรยากาศดีแบบสุดๆ เป็นการปิดทริปท่องเที่ยวเมืองกาญจน์ที่เราประทับใจมากๆค่ะ ตั้งแต่บรรยากาศร้าน ที่ตกแต่งแบบสไตล์บาหลี ดูหรูหรามากๆ แถมมีโซนที่น...
อ่านต่อ...
2
ครัวชุกโดน
60 บริเวณท่าน้ำชุกโดน ไชยชุมพล บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี ,กาญจนบุรี 71000
รีวิว(4)
เข้าชม (34,828)
รีวิวล่าสุด : ถือเป็นร้านอาหารแนะนำในกาญจบุรีร้านนึงเลยครับ เมนูที่เห็นคนสั่งเยอะ ควันขโมงไปทั้งร้าน พร้อมกินอันฉุนไม่เบา ก็น่าจะเห็นได้แก่ หอยกระท้อน กับ เนื้อปลาคังผัดฉ่ากระทะร้อน ก็น่าจะยืนยันได้ว่า 2 เมนูนี้จะ...
อ่านต่อ...
3
ครัวต้นน้ำ
67/8 หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ,กาญจนบุรี 71180
รีวิว(3)
เข้าชม (12,182)
รีวิวล่าสุด : มามะ มาแชร์กัน แชร์กัน ^^!! ไหนๆก็มาถึงแคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก (จังหวัดกาญจนบุรี) เรามาพูดถึงของดี อาหารอร่อยกันดีกว่า วันนี้เราขอแนะนำร้านอาหาร “ครัวต้น...
อ่านต่อ...
4
กาแฟไร่คุณหญิง
ต.แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี ,กาญจนบุรี 71000
รีวิว(1)
เข้าชม (8,925)
รีวิวล่าสุด : ร้านกาแฟไร่คุณหญิง โรงงานกาแฟชื่อดังแห่งเดี่ยวของชาวกาญจนบุรี ที่เปิดเป็นร้านอาหารไปรับรองนักเดินทาง แวะพักรถ พักคน ริมถนนหมายเลข 323 สายแก่งเสี้ยน-ทองผาภูมิ จัดร้านเป็นแพไม้ไผ่สระบัว และโต๊ะไม้ไผ่ ปร...
อ่านต่อ...
5
เก้ว ไก่ไทย
ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ ท่ามะกา ,กาญจนบุรี 71130
รีวิว(1)
เข้าชม (5,395)
รีวิวล่าสุด :          เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เรากลับจากสอนหนังสือมาคะ พอดีแวะมาทำธุระที่กาญจนบุรี กว่าจะทำธุระเสร็จก็มืดเลยคะ คุณพ่อก็เลยพาเราไปทานอาหารที่ ร้านข้าวต้ม ซึ่งจะบอกว่า วันนั้นพอดีเราไม่สบายคะ คุณพ่อก็เลย...
อ่านต่อ...
6
ฉัน และ เธอ
สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ,กาญจนบุรี 71000
รีวิว(2)
เข้าชม (4,415)
รีวิวล่าสุด : ไข่กะทะค่ะ ไปลองมาแล้ว ตอนแรกก็กล้าๆ กลัวๆ เพราะไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่รู้ว่าจะทานหมดไหม แต่ก็นะ คนมันอยากรู้นี่นา ก็สั่งมาทานดู อืม หน้าตาดี สวยงาม แต่เอ เขาจะกินกันยังไงก็ถามเจ้าของร้าน ว่าเขากินยังไงใ...
อ่านต่อ...
7
ครัวอนงค์
257 ม.11 เส้นกาญจนบุรี-อู่ทอง ถ.หนองขาว ท่าม่วง ,กาญจนบุรี 71110
รีวิว(2)
เข้าชม (11,372)
รีวิวล่าสุด : ร้านนี้เป็นร้านอาหารมีบรรยากาศแสนสบาย เนื่องจากที่ตั้งอยู่ใกล้กับหนองน้ำใหญ่ สายลมเบาๆ พัดเย็นสบายตลอดทั้งวัน แถมอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของร้านและพนักงาน ยังเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต อาหารพื้นบ้านมีมากมายหลาย...
อ่านต่อ...
8
แพอาหารริมเขื่อน
91 หมู่หมู่ 3 อาคาร บริเวณเขื่อนแม่กลอง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี ท่าม่วง ,กาญจนบุรี 71110
รีวิว(2)
เข้าชม (13,853)
รีวิวล่าสุด : ยอดเยี่ยมทั้งบรรยากาศและรสชาติอาหารเลยค่ะ อาหารอร่อยมากๆ โดยเฉพาะเมนูปลา อาหารทุกอย่างอร่อยมาก ราคาไม่แพงเลยค่ะ เมนูแนะนำต้อง ปลากระพงทอดน้ำปลา ต้มยำปลาคัง เหมาะสำหรับมาทานกันเป็นกลุ่ม ร้านอาหารอยู่ติ...
อ่านต่อ...
9
เลิฟพลัส
ถ.อู่ทอง ซอย 6 ต.บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี ,กาญจนบุรี ึ71000
รีวิว(1)
เข้าชม (5,009)
รีวิวล่าสุด : เลิฟพลัส ร้านอาหารสไตร์ผับแอนด์เรสเทอรองชื่อดังร้านหนึ่ง บรรยากาศชิว ชิว กลางใจเมืองกาญจนบุรี ที่นักท่องราตรีเจ้าของพื้นที่รู้จักกันดี ตัวร้านมี 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นส่วนของห้องอาหาร บรรยากาศสบาย ๆ ม...
อ่านต่อ...
10
ครัวสวนแมกไม้
200/8 หมู่3 ตำบลหนองลู สังขละบุรี ,กาญจนบุรี 71240
รีวิว(2)
เข้าชม (3,212)
รีวิวล่าสุด : สวนแมกไม้รีสอร์ท รีสอร์ทที่ตั้งใกล้แม่น้ำซองกาเลีย แม้จะติดโค้งของคุ้งน้ำ มองไม่เห็นสะพานไม้มอญ แต่ก็เห็นวิวสวยๆ สบายตาของแม่น้ำซองกาเลีย สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้นำรถมา สามารถเดินจากรีสอร์ทไ...
อ่านต่อ...

ที่พัก กาญจนบุรี 469 รายการ

1
เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค
241 หมู่ 5 ต.ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ ,กาญจนบุรี 71250
รีวิว(7)
เข้าชม (122,632)
รีวิวล่าสุด : บรรยากาศดี อาหารใช้ได้ค่ะ หลากหลายดี กิจกรรมทางน้ำเยอะมาก ไม่หวงของเล่นได้เต็มที่ แค่เอามาเก็บคืนก็พอ เรือคายัคมีให้ใช้บริการเยอะมาก ระบบการทำความสะอาดห้องพัก ช้าไปหน่อย วันที่ไปถึง ไปถึงบ่าย3แล้วยั...
อ่านต่อ...
2
หาดทรายสวย รีสอร์ท แอนด์ โฮมสเตย์
72/3 หมู่ 4 ตำบลท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี ,กาญจนบุรี 71000
รีวิว(4)
เข้าชม (15,526)
รีวิวล่าสุด : มาพักที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะ แบบว่าประทับใจกับสถานที่ของรีสอร์ทและพนักงานที่เป็นกันเองมาก เลี้ยวรถเข้ามาจอด ก็มีพนักงานของรีสอร์ท เดินหน้าตายิ้มแย้มมาถามว่าจองห้องพักไว้หรือยังครับ...หากยังไม่จองก็จะ...
อ่านต่อ...
3
แพชาวดง
ปากทางเข้าลำเขางู หน้าน้ำตกคลิตี้ ตำบลนาสวน ศรีสวัสดิ์ ,กาญจนบุรี 71250
รีวิว(4)
เข้าชม (33,648)
รีวิวล่าสุด : วันสุดท้าย (2 ธ.ค. 2555) ตื้นเข้ากันตอนหกโมง อาบน้ำแปรงฟันเสร็จพร้อมมานั่งรับประทานอาหารเช้า เช้านี้ มีกาแฟ พร้อม ขนกครก และปาท่องโก้ ซึ่งทำกันสดๆ ให้เห็นๆ กันเลย นั่งทานกาแฟ พร้อมเก็บภาพบรรยากาศรอบๆ ...
อ่านต่อ...
4
สวนไทรโยค รีสอร์ท
30/1 หมู่ 10 ตำบลลุ่มสุ่ม ไทรโยค ,กาญจนบุรี 71150
รีวิว(4)
เข้าชม (22,963)
รีวิวล่าสุด : สวนไทรโยครีสอร์ทเป็นสถานที่หน้าเที่ยวมากค่ะเป็นอีกที่ ที่หน้าจะไปเดินทางไปพักผ่อนถ้าไปช่วงหน้าหนาวจะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่ง จะไปกันเป็นหมู่คณะหรือว่าไปกับแฟนก็ได้ค่ะ แต่เราไปกับแฟนช่วงหน้า...
อ่านต่อ...
5
บ้านนมแมว รีทรีท
188 หมู่6 ซอย2 ตำบลหนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี ,กาญจนบุรี 71000
รีวิว(3)
เข้าชม (10,977)
รีวิวล่าสุด : เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าพัก ที่บ้านนมแมว รีทรีท ค่ะ ขอบอกว่าประทับใจตั้งแต่เข้าประตูเลยค่ะ เพราะได้รับการต้อนรับจากแสงไฟที่ประดับตามลายทางอของบ้านนมแมว (แบบว่าไปถึงก็มืดแล้วค่ะ)ส่วนที่พักของ...
อ่านต่อ...
6
เดอะ วิสต้า พูล วิลล่า
8/8 หมู่ 3 ต. ท่าล้อ อ. ท่าม่วง ท่าม่วง ,กาญจนบุรี 71110
รีวิว(4)
เข้าชม (21,484)
รีวิวล่าสุด : ชอบที่นี่ครับ และเป็นที่เดียวของ กาญจนบุรีที่มีที่พักแบบพูลวิลล่า ถ้าใครชอบฟิวแบบนี้แนะนำที่นี่ครับ เงียบสงบ เหมาะกับคู่รักมาพักผ่อน หรือครอบครัวที่มี พ่อแม่ลูก 1 - 2 คนนะครับ เพราะพูลค่อนข้างเล็ก แช่...
อ่านต่อ...
7
บ้านริมแคว แพริมน้ำ
96/1 หมู่ 3 ต.ลุ่มสุ่ม ไทรโยค ,กาญจนบุรี 71150
รีวิว(3)
เข้าชม (34,149)
รีวิวล่าสุด : สำหรับท่านใดที่จะไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี แล้วยังไม่มีที่พักกำลังมองหากันอยู่ ขอแนะนำที่นี่เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน ที่ บ้านริวแคว – แพริมน้ำค่ะ เป็นรีสอร์ทที่ติดกับแม่น้ำแควน้อย มองเ...
อ่านต่อ...
8
บุรีธารารีสอร์ท
66 หมู่ 6 ต. ลุ่มสุ่ม ไทรโยค ,กาญจนบุรี 71150
รีวิว(2)
เข้าชม (7,473)
รีวิวล่าสุด : เทศบาลปีใหม่ปีนี้ ไปพักที่บุรีธารา รีสอร์ทมาค่ะ แบบว่าไม่อยากหาที่พักที่ไหนเพราะมีที่พักที่เคยซื้อไว้ในงานไทยเที่ยวไทยไว้ เลยถือโอกาสไปพักผ่อนแบบสบายๆซะเลย ระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ขับรถประมาณ 2...
อ่านต่อ...
9
บ้านภูฟ้ารีสอร์ท
498 หมู่ 3 ตำบลท่าเสา ไทรโยค ,กาญจนบุรี 71150
รีวิว(2)
เข้าชม (24,031)
รีวิวล่าสุด : ดองรีวิวนี้ไว้ตั้งแต่สิ้นปี 2557 เพิ่งได้ฤกษ์มาเขียนรีวิว แต่ตั้งใจว่าต้องเขียนรีวิวให้ได้ ไปพักแล้วชอบค่ะอดไม่ได้ที่จะมาเขียนเชียร์คนอื่นๆให้ไปพักด้วย ย้อนกลับไปช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ...
อ่านต่อ...
10
ที่วิเศษ รีสอร์ท
ตำบลแก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี ,กาญจนบุรี 71000
รีวิว(2)
เข้าชม (34,070)
รีวิวล่าสุด : เพิ่งไปพักที่นี่มาครับ ที่พักบรรยากาศดีมาก วิวสวย ติดภูเขา ช่วงเวลากลางคืนอากาศเย็นกำลังดี มองเห็นดาวบนท้องฟ้าชัดเจนมากครับ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด มีโอกาสต้องมาพักผ่อนที่นี่อีกแน่นอนครับ...
อ่านต่อ...

ที่เที่ยว (21)

ที่กิน (4)

ที่พัก (12)

แสดงความคิดเห็น