เที่ยวตราด (Trat)

40128 เข้าชม | แบ่งปัน:
เที่ยวตราด - Trat | ข้อมูลที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ในตราด

"เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา"

ตราดเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เพราะเป็นที่ตั้งของเกาะที่สวยงามจำนวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองเกาะครึ่งร้อย” โดยมีเกาะที่สำคัญที่สุดคือเกาะช้าง ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ตนอกจากนี้ จังหวัดตราดยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีการคมนาคมทางถนนที่สะดวกสบาย และมีสนามบินที่มีเที่ยวบินพาณิชย์ขึ้น-ลงเป็นประจำทุกวัน ทำให้เมืองแห่งนี้มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวสูง พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญยิ่งขึ้นต่อไป

ทีเที่ยว ตราด

เกาะช้าง

28,363 เข้าชม | 19 รีวิว

หาดทรายขาว

25,273 เข้าชม | 6 รีวิว

เกาะหวาย

18,286 เข้าชม | 5 รีวิว

น้ำตกคลองพลู

32,681 เข้าชม | 5 รีวิว

เกาะกูด

35,963 เข้าชม | 4 รีวิว

น้ำตกธารมะยม เกาะช้าง

32,488 เข้าชม | 5 รีวิว

ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง

22,510 เข้าชม | 2 รีวิว

เกาะไม้ชี้ โฮมสเตย์

17,618 เข้าชม | 2 รีวิว

เกาะหมาก

26,478 เข้าชม | 2 รีวิว

ที่กิน ตราด

ฮองมิน

49,417 เข้าชม | 6 รีวิว

หัวปลาช่องนนทรี

31,673 เข้าชม | 5 รีวิว

อ่างศิลา ซีฟู้ด

38,188 เข้าชม | 9 รีวิว

ฮั่วเซ่งฮง

4,608 เข้าชม | 0 รีวิว

สบายบาร์

34,449 เข้าชม | 4 รีวิว

กระท้อนไก่ลอยฟ้า

25,227 เข้าชม | 3 รีวิว

ใบเตย

12,947 เข้าชม | 1 รีวิว

เทนยะ

18,923 เข้าชม | 3 รีวิว

แพนแอนด์โค

20,715 เข้าชม | 2 รีวิว

บทความที่เกี่ยวข้อง - ตราด

ที่เที่ยว (13)

ที่กิน (2)

ที่พัก (13)

แสดงความคิดเห็น