เที่ยวนครพนม (Nakhon Phanom)

46396 Views | Share:
เที่ยวนครพนม - Nakhon Phanom | ข้อมูลที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ในนครพนม

"พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง"

ข้อมูลจังหวัด

นครพนมเป็นจังหวัดชายแดนตั้งเลียบชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ เป็นพระธาตุที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ (กระดูกหน้าอก) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (สมณโคดม) นับเป็นพระธาตุคู่เมืองนครพนมและเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยและชาวลาวทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง พระธาตุพนมประดิษฐานอยู่ที่อำเภอธาตุพนม อยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนม 52 กิโลเมตร จังหวัดนครพนมมีพื้นที่ประมาณ 5,512.668 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 740 กิโลเมตร
นครพนมเป็นจังหวัดที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์มาแต่โบราณกาล ในฐานะเมืองเก่าเคียงคู่อยู่กับอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ซึ่งแต่แรกเริ่มเดิมทีนั้น มีพื้นที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง และต่อมาก็ได้ย้ายมาอยู่ฝั่งขวาสลับกันหลายครั้ง ตำนานแห่งประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตีเมืองเวียงจันทน์ได้ ชื่อของดินแดนนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็น "มรุกขนคร" และต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "นครพนม" เพื่อความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ด้วย เป็นเมืองที่มีพื้นที่ติดต่อกับทิวเขามากมาย ด้วยความเป็นอาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาเก่าก่อน ประกอบกับแม่น้ำโขงเป็นแหล่งวัฒนธรรมของมนุษย์ชาติจากหลายชนเผ่า ดังนั้น นครพนมจึงมีโบราณสถาน และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์

ข้อมูลอาณาเขต

ทิศเหนือ     ติดต่อกับจังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับแขวงคำม่วน ประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดน
ทิศใต้         ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร

การเดินทาง

รถยนต์
จากกรุงเทพมหานคร ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรีบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านเข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 213 ไปจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงจังหวัดสกลนคร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 22 ตรงเข้าสู่จังหวัดนครพนม รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 740 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง
สถานีขนส่งนครพนม มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ ทั้งรถที่มาจากกรุงเทพฯ และจากหนองคายไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น
1.บริษัท ขนส่ง จำกัด สาย 26 & 930 กรุงเทพฯ - นครพนม (สาย 26 ให้บริการรถมาตรฐาน ม.4ค , ม.4ข , ม.4ก และสาย 930 บริการรถมาตรฐาน ม.4ค เท่านั้น)
2.บริษัท แสงประทีปเดินรถ จำกัด สาย 26 กรุงเทพฯ - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.2 , ม.1ข , ม.1พ
3.บริษัท ชัยสิทธิ์ทัวร์ จำกัด สาย 930 กรุงเทพฯ - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.1ข)
4.บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด สาย 930 กรุงเทพฯ - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.1ข)
5.บริษัท สหมิตรอุบล จำกัด สาย 256 อุบลราชธานี - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.3 ,ม.2,ม.1ข)
6.บริษัท สหอุดรเดินรถ จำกัด สาย 231 อุดรธานี - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.1ข , ม.2)
7.รถร่วม บขส. สาย 224 อุดรธานี - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.2)
8.บริษัท วิทยาทรานสปอร์ต จำกัด สาย 555 มุกดาหาร-นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.2)
9.บริษัท เชิงชุมเดินรถ จำกัด (ชัยวัฒน์เซอร์วิส) สาย 586 ขอนแก่น - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.1ข
10.บริษัท ชาญทัวร์ จำกัด สาย 827 นครพนม - ระยอง (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.4ข)
11.สายที่ 876 เชียงใหม่ - นครพนม
12.นครพนม-นครศรีธรรมราช

เครื่องบิน
ท่าอากาศยานนครพนม

ข้อมูลควรรู้

พื้นที่ชายแดนด้านเหนือและตะวันออกของนครพนมติดกับแม่น้ำโขงโดยตลอด ตั้งแต่อำเภอบ้านแพงลงมาจนถึงอำเภอธาตุพนม สามารถเดินทางข้ามฝั่งโขงไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้หลายจุด

ข้อปฏิบัติในการยื่นทำบัตรอนุญาตผ่านแดนไปเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตร เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. โดยทางปฏิบัติในการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เนื่องจากไทยและลาวได้มีข้อตกลงกันในการยกเว้นวีซ่า สำหรับคนไทยที่ไม่มีหนังสือเดินทางสามารถยื่นคำขอทำบัตรอนุญาตผ่านแดนได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บริเวณตลาดอินโดจีน โดยผู้ยื่นคำขอต้องยื่นด้วยตัวเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 แผ่น
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา จำนวน 2 รูป
  • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นทำคำร้อง ฉบับละ 30 บาท (วันจันทร์-ศุกร์) และ 40 บาท (วันเสาร์-อาทิตย์)
  • ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ คนละ 50 บาท
  • ค่าเรือโดยสาร คนละ 40 บาท/เที่ยว


ขอขอบคุณข้อมูล / รูปภาพ
http://www.sawasdeenakhonphanom.com/
http://www.nakhonphanom.go.th/
http://www.facebook.com/go2isan

http://secretary.mots.go.th/nakhonphanom/index.php?c_id=0&ct_id=67&type=customize&language=TH

Attractions in Nakhon Phanom

Prathatphanom Tample

30,797 Views | 8 Reviews

Wat Phra That Mahachai

16,300 Views | 1 Reviews

Phu Langka National Park

28,778 Views | 2 Reviews

Nuk bun an na Temple

13,408 Views | 1 Reviews

Phrathat Phanom Ong Doem Stupa

8,778 Views | 1 Reviews

Tat Pho Waterfall

8,520 Views | 1 Reviews

Baan Na Jok (Baan Lung Ho)

14,441 Views | 1 Reviews

Tat kham Waterfall

9,797 Views | 1 Reviews

Phosri Temple

10,024 Views | 1 Reviews

Wat Phupan Udomtham

11,180 Views | 1 Reviews

Restaurants in Nakhon Phanom

Sabaidee@Nakhonphanom

20,252 Views | 3 Reviews

Chada kitchen

6,894 Views | 1 Reviews

Champasak Restaurant

11,286 Views | 2 Reviews

Roslert

8,281 Views | 1 Reviews

Pornpan Restaurant

3,517 Views | 0 Reviews

So Cheng Restaurant

3,472 Views | 0 Reviews

Kamlaithong Restaurant

3,812 Views | 0 Reviews

Manatchai Restaurant

3,888 Views | 0 Reviews

Mukda

3,910 Views | 0 Reviews

Bun Uea Restaurant

3,798 Views | 0 Reviews

Accommodations in Nakhon Phanom

J B Place

13,645 Views | 1 Reviews

Thatphanom Place

27,780 Views | 3 Reviews

TC Apartment

38,204 Views | 2 Reviews

Lucky Hotel

15,923 Views | 2 Reviews

Rimkhongview Resort Tatpanom

14,377 Views | 1 Reviews

The One Hotel

22,760 Views | 1 Reviews

I Hotel

19,537 Views | 2 Reviews

Siamgrand Hotel

18,884 Views | 1 Reviews

Thatphanom Riverview

17,275 Views | 1 Reviews

The River Hotel Nakhonphanom

42,132 Views | 1 Reviews

Discussion