เที่ยวบุรีรัมย์ (Buriram )

32945 เข้าชม | แบ่งปัน:
เที่ยวบุรีรัมย์ - Buriram  | ข้อมูลที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ในบุรีรัมย์

"เมืองปราสาทหิน  ถิ่นภูเขาไฟ  ผ้าไหมสวย  รวยวัฒนธรรม

บุรีรัมย์ คือดินแดนภูเขาไฟเมืองไทย และเป็นแหล่งรวมอารยธรรมขอมโบราณ จึงมีความสำคัญในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ บุรีรัมย์ยังได้รับสมญานามว่าดินแดนปราสาทหิน อันมากมายไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีงานศิลปหัตถกรมลือเลื่องคือผ้าไหมและผ้ามัดหมี่นาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในเขตภาคอีสานตอนล่าง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือ พื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย เป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขาและภูมิประเทศที่เกิดจากภูเขาไฟ มีเนื้อที่ประมาณ 10,321 ตารางกิโลเมตร จัดว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 17 ของประเทศจากการศึกษาของนักโบราณคดี พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี และที่สำคัญที่สุด คือมีการค้นพบหลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐและปราสาทหินจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งพบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ คือ เตาเผา ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่า " เครื่องถ้วยเขมร " ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18 อยู่ทั่วไปหลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณแล้ว หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมา และปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่า บุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมืองเมืองหนึ่ง  จนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ บุรีรัมย์จึงได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้จังหวัดบุรีรัมย์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง อำเภอลำปลายมาศ อำเภอประโคนชัย อำเภอพุทไธสง อำเภอสตึก อำเภอกระสัง อำเภอบ้านกรวด อำเภอคูเมือง อำเภอหนองกี่ อำเภอปะคำ อำเภอนาโพธิ์ อำเภอหนองหงส์ อำเภอพลับพลาชัย อำเภอห้วยราช อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชำนิ อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอแคนดง และอำเภอบ้านด่าน

ทีเที่ยว บุรีรัมย์

ปราสาทหินเมืองต่ำ

12,722 เข้าชม | 3 รีวิว

วนอุทยานเขากระโดง

23,214 เข้าชม | 1 รีวิว

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

8,776 เข้าชม | 2 รีวิว

อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม

9,629 เข้าชม | 2 รีวิว

สวนนกบุรีรัมย์

4,803 เข้าชม | 1 รีวิว

ปราสาทหนองหงส์

4,440 เข้าชม | 1 รีวิว

ปราสาทบ้านบุ

6,968 เข้าชม | 2 รีวิว

วัดเขาอังคาร

5,729 เข้าชม | 1 รีวิว

สวนป่าดงเค็ง

5,083 เข้าชม | 1 รีวิว

ที่กิน บุรีรัมย์

เป็ดย่างคูเมือง

12,476 เข้าชม | 2 รีวิว

มิสเตอร์ ซูชิ

19,770 เข้าชม | 2 รีวิว

คลิม คิชเช่น

10,119 เข้าชม | 1 รีวิว

ซาซากิ

14,085 เข้าชม | 1 รีวิว

ครัวผู้กองแอ๊ด

14,165 เข้าชม | 2 รีวิว

ตำมั่ว ลำปลายมาศ

9,991 เข้าชม | 1 รีวิว

เพิ่มพูนขาหมู

3,248 เข้าชม | 1 รีวิว

เพลิน ขนมหวาน ทานเพลิน

6,274 เข้าชม | 1 รีวิว

ที่พัก บุรีรัมย์

จินตนารีสอร์ทบุรีรัมย์

15,494 เข้าชม | 4 รีวิว

มูลริเวอร์ รีสอร์ท

12,701 เข้าชม | 2 รีวิว

เพ ลา เพลิน

46,920 เข้าชม | 3 รีวิว

บุชเตอร์ทราย รีสอร์ท

12,236 เข้าชม | 2 รีวิว

ธาดา ชาโตว์

18,646 เข้าชม | 1 รีวิว

โรงแรม ลอฟต์

8,074 เข้าชม | 1 รีวิว

บุรึรัมย์ สิริรีสอร์ท

6,011 เข้าชม | 1 รีวิว

มาเมซองโฮเทล

5,860 เข้าชม | 1 รีวิว

รินรดีเพลส

13,036 เข้าชม | 2 รีวิว

โรงแรม คลิมโฮเต็ล

7,503 เข้าชม | 1 รีวิว

บทความที่เกี่ยวข้อง - บุรีรัมย์

ที่เที่ยว (8)

ที่กิน (2)

ที่พัก (2)

แสดงความคิดเห็น