เที่ยวบุรีรัมย์ (Buriram )

40936 เข้าชม | แบ่งปัน:
เที่ยวบุรีรัมย์ - Buriram  | ข้อมูลที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ในบุรีรัมย์

"เมืองปราสาทหิน  ถิ่นภูเขาไฟ  ผ้าไหมสวย  รวยวัฒนธรรม

บุรีรัมย์ คือดินแดนภูเขาไฟเมืองไทย และเป็นแหล่งรวมอารยธรรมขอมโบราณ จึงมีความสำคัญในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ บุรีรัมย์ยังได้รับสมญานามว่าดินแดนปราสาทหิน อันมากมายไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีงานศิลปหัตถกรมลือเลื่องคือผ้าไหมและผ้ามัดหมี่นาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในเขตภาคอีสานตอนล่าง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือ พื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย เป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขาและภูมิประเทศที่เกิดจากภูเขาไฟ มีเนื้อที่ประมาณ 10,321 ตารางกิโลเมตร จัดว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 17 ของประเทศจากการศึกษาของนักโบราณคดี พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี และที่สำคัญที่สุด คือมีการค้นพบหลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐและปราสาทหินจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งพบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ คือ เตาเผา ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่า " เครื่องถ้วยเขมร " ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18 อยู่ทั่วไปหลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณแล้ว หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมา และปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่า บุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมืองเมืองหนึ่ง  จนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ บุรีรัมย์จึงได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้จังหวัดบุรีรัมย์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง อำเภอลำปลายมาศ อำเภอประโคนชัย อำเภอพุทไธสง อำเภอสตึก อำเภอกระสัง อำเภอบ้านกรวด อำเภอคูเมือง อำเภอหนองกี่ อำเภอปะคำ อำเภอนาโพธิ์ อำเภอหนองหงส์ อำเภอพลับพลาชัย อำเภอห้วยราช อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชำนิ อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอแคนดง และอำเภอบ้านด่าน

ทีเที่ยว บุรีรัมย์

ปราสาทหินเมืองต่ำ

20,117 เข้าชม | 3 รีวิว

วนอุทยานเขากระโดง

40,647 เข้าชม | 1 รีวิว

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

15,151 เข้าชม | 2 รีวิว

ปราสาทหนองหงส์

8,436 เข้าชม | 1 รีวิว

ปราสาทบ้านบุ

13,615 เข้าชม | 2 รีวิว

อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม

24,293 เข้าชม | 2 รีวิว

สวนนกบุรีรัมย์

12,031 เข้าชม | 1 รีวิว

วัดเขาอังคาร

36,013 เข้าชม | 1 รีวิว

สวนป่าดงเค็ง

7,542 เข้าชม | 1 รีวิว

ที่กิน บุรีรัมย์

เป็ดย่างคูเมือง

18,944 เข้าชม | 2 รีวิว

มิสเตอร์ ซูชิ

24,164 เข้าชม | 2 รีวิว

คลิม คิชเช่น

14,368 เข้าชม | 1 รีวิว

ซาซากิ

17,198 เข้าชม | 1 รีวิว

ครัวผู้กองแอ๊ด

16,346 เข้าชม | 2 รีวิว

ตำมั่ว ลำปลายมาศ

13,354 เข้าชม | 1 รีวิว

เพลิน ขนมหวาน ทานเพลิน

9,325 เข้าชม | 1 รีวิว

เพิ่มพูนขาหมู

8,973 เข้าชม | 1 รีวิว

ที่พัก บุรีรัมย์

จินตนารีสอร์ทบุรีรัมย์

20,195 เข้าชม | 4 รีวิว

มูลริเวอร์ รีสอร์ท

16,245 เข้าชม | 2 รีวิว

เพ ลา เพลิน

59,635 เข้าชม | 3 รีวิว

บุชเตอร์ทราย รีสอร์ท

15,300 เข้าชม | 2 รีวิว

ธาดา ชาโตว์

23,313 เข้าชม | 1 รีวิว

โรงแรม ลอฟต์

12,453 เข้าชม | 1 รีวิว

บุรึรัมย์ สิริรีสอร์ท

8,239 เข้าชม | 1 รีวิว

รินรดีเพลส

16,260 เข้าชม | 2 รีวิว

มาเมซองโฮเทล

8,795 เข้าชม | 1 รีวิว

บทความที่เกี่ยวข้อง - บุรีรัมย์

ที่เที่ยว (10)

ที่กิน (2)

ที่พัก (2)

แสดงความคิดเห็น