เที่ยวลำพูน (Lamphun)

40236 Views | Share:
เที่ยวลำพูน - Lamphun | ข้อมูลที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ในลำพูน

"พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย"

ข้อมูลจังหวัด

ลำพูน จังหวัดเล็กๆ ในภาคเหนือที่เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไม่ได้เล็กตามพื้นที่ แต่กลับยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในดินแดนล้านนา เดิมลำพูนมีชื่อว่า "นครหริภุญไชย" สร้างขึ้นราว พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตร หรือละว้า ล่องเรือลงมาจากต้นแม่น้ำปิง เพื่อสร้างเมืองใหม่ ครั้นเมื่อสร้างเสร็จได้อัญเชิญพระนางจามเทวี พระธิดาแห่งเมืองละโว้มาปกครองเมืองเป็นพระองค์แรก จากนั้นนครหริภุญไชยก็มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาอีกหลายพระองค์ยาวนานกว่า 600 ปี ก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรล้านนา และต่อมาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกกว่า 200 ปีจนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าตากสินมหาราชขับไล่พม่าสำเร็จ จนได้ครองเมืองเชียงใหม่ แล้วให้เจ้าคำฟั่น น้องชายครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมา จนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้มีการยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร และยกฐานะเป็นจังหวัดลำพูนจนถึงปัจจุบันลำพูนในปัจจุบันมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งวัดวาอาราม เจดีย์เก่าแก่ ศิลปะล้านนาแท้ที่มีลวดลายอันวิจิตรงดงาม อีกทั้งงานหัตถกรรมที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานจนเป็นสินค้าขึ้นชื่อ อย่างผ้าไหมยกดอก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปลูกลำไย กระเทียม แหล่งใหญ่ของภาคเหนือ ส่วนด้านอุตสาหกรรม ลำพูนนับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบน และมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

Attractions in Lamphun

Wat Prathat Hariphunchai

12,788 Views | 3 Reviews

Dad fha Waterfall

30,414 Views | 2 Reviews

Baan Phra Bat Huai Tom

4,469 Views | 1 Reviews

Ko-luang Waterfall

11,286 Views | 1 Reviews

Chiangmai - Lamphun Rd.

29,304 Views | 1 Reviews

The Sun New Center Lamphun

54,321 Views | 1 Reviews

Mahathat Jedi sreeveangchai Temple

7,672 Views | 1 Reviews

Weang kum kam

9,544 Views | 1 Reviews

Doiti Temple

7,661 Views | 1 Reviews

Restaurants in Lamphun

VT Namnuang

23,586 Views | 6 Reviews

Khanom Ban Arjarn

30,730 Views | 3 Reviews

Sainarmpheung Kao-Soi House

1,021 Views | 2 Reviews

Dowkanong Lamphun

12,967 Views | 3 Reviews

Mamia Coffee

8,780 Views | 2 Reviews

Yentafo Lookchinpla Rachawong

6,523 Views | 1 Reviews

Khawmokkai Laila

8,406 Views | 2 Reviews

Lab Lung Nin

13,010 Views | 2 Reviews

Khao Man Kai 89

6,666 Views | 2 Reviews

Muanjai Pla Jhoom

9,432 Views | 1 Reviews

Accommodations in Lamphun

Tea Vana Hotel

8,684 Views | 1 Reviews

Rimping Village

13,144 Views | 2 Reviews

Holidayinn Hotel

6,480 Views | 1 Reviews

Baan Suan Chengdoi

5,481 Views | 0 Reviews

Bo Haew Land Ville

4,627 Views | 0 Reviews

Easy Hotel Lamphun

3,229 Views | 0 Reviews

Rimnam Hotel

5,254 Views | 0 Reviews

Chiang Mai Riverside Condominium

7,766 Views | 0 Reviews

Siphakad Hotel

2,236 Views | 0 Reviews

Chinda Condominium

2,680 Views | 0 Reviews

Discussion