เที่ยวลำพูน (Lamphun)

43253 เข้าชม | แบ่งปัน:
เที่ยวลำพูน - Lamphun | ข้อมูลที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ในลำพูน

"พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย"

ข้อมูลจังหวัด

ลำพูน จังหวัดเล็กๆ ในภาคเหนือที่เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไม่ได้เล็กตามพื้นที่ แต่กลับยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในดินแดนล้านนา เดิมลำพูนมีชื่อว่า "นครหริภุญไชย" สร้างขึ้นราว พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตร หรือละว้า ล่องเรือลงมาจากต้นแม่น้ำปิง เพื่อสร้างเมืองใหม่ ครั้นเมื่อสร้างเสร็จได้อัญเชิญพระนางจามเทวี พระธิดาแห่งเมืองละโว้มาปกครองเมืองเป็นพระองค์แรก จากนั้นนครหริภุญไชยก็มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาอีกหลายพระองค์ยาวนานกว่า 600 ปี ก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรล้านนา และต่อมาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกกว่า 200 ปีจนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าตากสินมหาราชขับไล่พม่าสำเร็จ จนได้ครองเมืองเชียงใหม่ แล้วให้เจ้าคำฟั่น น้องชายครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมา จนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้มีการยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร และยกฐานะเป็นจังหวัดลำพูนจนถึงปัจจุบันลำพูนในปัจจุบันมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งวัดวาอาราม เจดีย์เก่าแก่ ศิลปะล้านนาแท้ที่มีลวดลายอันวิจิตรงดงาม อีกทั้งงานหัตถกรรมที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานจนเป็นสินค้าขึ้นชื่อ อย่างผ้าไหมยกดอก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปลูกลำไย กระเทียม แหล่งใหญ่ของภาคเหนือ ส่วนด้านอุตสาหกรรม ลำพูนนับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบน และมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

ทีเที่ยว ลำพูน

น้ำตกดาดฟ้า

34,753 เข้าชม | 2 รีวิว

วัดสันป่ายางหลวง

19,927 เข้าชม | 1 รีวิว

น้ำตกก้อหลวง

14,082 เข้าชม | 1 รีวิว

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม

5,875 เข้าชม | 1 รีวิว

เวียงกุมกาม

10,950 เข้าชม | 2 รีวิว

วัดดอยติ

8,384 เข้าชม | 1 รีวิว

ที่กิน ลำพูน

วีที แหนมเนือง

26,650 เข้าชม | 6 รีวิว

ขนมบ้านอาจารย์

32,743 เข้าชม | 3 รีวิว

ดาวคะนอง ลำพูน

14,598 เข้าชม | 3 รีวิว

ร้านกาแฟมะเมี๊ยะ

9,578 เข้าชม | 2 รีวิว

ข้าวหมกไก่ไลลา

9,402 เข้าชม | 2 รีวิว

ลาบลุงนิล

14,760 เข้าชม | 2 รีวิว

ข้าวมันไก่ 89

7,353 เข้าชม | 2 รีวิว

ม่วนใจ๋ปลาจุ่ม

10,673 เข้าชม | 1 รีวิว

ที่พัก ลำพูน

ทีวานา

9,627 เข้าชม | 1 รีวิว

ริมปิง วิลเลจ

14,743 เข้าชม | 2 รีวิว

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์

8,039 เข้าชม | 1 รีวิว

บ่อแฮ้วแลนด์วิลล์

5,037 เข้าชม | 0 รีวิว

บ้านสวนเชิงดอย

6,068 เข้าชม | 0 รีวิว

ริมน้ำ

5,796 เข้าชม | 0 รีวิว

อีซี่โฮเทล ลำพูน

4,937 เข้าชม | 0 รีวิว

ชติมา

2,742 เข้าชม | 0 รีวิว

สมนึก คอร์ท สาขา 2

3,313 เข้าชม | 0 รีวิว

แสดงความคิดเห็น