เที่ยวหนองบัวลำภู (Nongbualamphu )

99210 เข้าชม | แบ่งปัน:
เที่ยวหนองบัวลำภู - Nongbualamphu  | ข้อมูลที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ในหนองบัวลำภู

"ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน"

ข้อมูลจังหวัด

จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างหุบเขา โอบล้อมด้วยเทือกเขาภูพาน จากเหนือจดใต้ และภูเก้าในทางทิศใต้ มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มากมายด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ

จังหวัดหนองบัวลำภูมีเนื้อที่ประมาณ 3,859.062 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,411,928.74 ไร่ ขนาดพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองบัวลำภูหรือในอดีตเรียกว่านครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตามตำนานพระวอ-พระตา ผู้สร้างเมืองหนองบัวลำภูเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2302 โดยได้สร้างกำแพงเมือง มีค่ายคูประตูหอรบครบครันเพื่อป้องกันข้าศึก โดยเฉพาะข้าศึกจากทางเวียงจันทน์ คือ ได้สร้างกำแพงหิน หอรบขึ้นที่เชิงเขาบนภูพานคำ ซึ่งเป็นเส้นทางหน้าด่านใกล้กับบริเวณน้ำตกเฒ่าโต้ ห่างจากกำแพงเมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตรต่อมาในปี พ.ศ. 2310 พระเจ้าสิริบุญสารแห่งเมืองเวียงจันทน์ได้ส่งกองทัพมาปราบปราม เกิดการต่อสู้กันที่ช่องน้ำจั่น (น้ำตกเฒ่าโต้) บนภูพานคำ สู้รบกันอยู่ 3 ปียังไม่แพ้ชนะกัน ทางฝ่ายเมืองเวียงจันทน์จึงขอกองทัพพม่ามาช่วยเหลือ จนสามารถตีเมืองนครเขื่อนขันธ์ฯ ได้ พระวอ-พระตาจึงอพยพผู้คนหนีไปพึ่งพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารแห่งอาณาจักรล้านช้างจำปาสัก ในปี พ.ศ. 2321 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาจักรียกกองทัพมาช่วยพระวอ-พระตา ขับไล่กองทัพของพระเจ้าสิริบุญสารออกไป แล้วยกกองทัพติดตามเข้าตีเมืองเวียงจันทน์ได้ ครั้งนั้นได้ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตซึ่งพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชนำไปจากเมืองเชียงใหม่ เมืองนครเขื่อนขันธ์ฯ ก็ได้มาขึ้นอยู่กับไทยในปี พ.ศ. 2433 ได้มีการจัดระเบียบการปกครองบ้านเมือง ให้ข้าหลวงเมืองหนองคายบังคับบัญชาเมืองใหญ่ 16 เมือง เมืองขึ้น 36 เมือง เรียกว่าเมืองลาวฝ่ายเหนือ และเมืองนครเขื่อนขันธ์ฯ ก็ได้ขึ้นอยู่กับเมืองหนองคายนั้น เจ้าเมืองหนองคายได้แต่งตั้งให้พระวิชโยคมกมุทเขตมาครองเมืองนครเขื่อนขันธ์ฯ ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองเอก และเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่าเมืองกมุทธาสัยจนในปี พ.ศ. 2443 ได้มีการเปลี่ยนชื่อมณฑลฝ่ายเหนือเป็นมณฑลอุดร และให้รวมเมืองต่าง ๆ ในมณฑลอุดรเป็น 5 บริเวณ เมืองกมุทธาสัยถูกรวมอยู่ในบริเวณบ้านหมากแข้ง และในปี พ.ศ. 2449 ได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองกมุทธาสัยเป็นเมืองหนองบัวลำภูต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ได้ถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอหนองบัวลำภู ขึ้นกับจังหวัดอุดรธานี โดยมีพระวิจารณ์กมุธกิจเป็นนายอำเภอคนแรก อำเภอหนองบัวลำภูมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งยกระดับเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536จังหวัดหนองบัวลำภูแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง

ข้อมูลอาณาเขต

ทิศเหนือ    ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้        ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับจังหวัดเลย

การเดินทาง

รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทาง หลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง หมายเลข 210 ผ่านอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ถึงจังหวัดหนองบัวลำภู รวมระยะทาง 608 กิโลเมตร หรือ เมื่อถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2109 (น้ำพอง-เขื่อนอุบลรัตน์) เข้าอำเภอโนนสังถึง จังหวัดหนองบัวลำภู รวมระยะทางประมาณ 559 กิโลเมตร

รถโดยสาร
มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

ข้อมูลควรรู้

หนองบัวลำภูมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมชาติอันสวยงาม โบราณสถาน หรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี และวัดวาอาราม

ขอขอบคุณข้อมูล
http://thai.tourismthailand.org/
http://th.wikipedia.org/wiki/

ทีเที่ยว หนองบัวลำภู

วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้

37,584 เข้าชม | 2 รีวิว

ถ้ำสุวรรณคูหา

12,865 เข้าชม | 1 รีวิว

โนนวัดป่า

4,717 เข้าชม | 0 รีวิว

บั้งไฟเทพคีรี

4,233 เข้าชม | 0 รีวิว

ถ้ำเอราวัณ

4,074 เข้าชม | 0 รีวิว

ปโมทิตะเจดีย์

4,526 เข้าชม | 0 รีวิว

หาดโนนยาว

6,389 เข้าชม | 0 รีวิว

ศาลหลักเมือง พระวอพระตา

4,744 เข้าชม | 0 รีวิว

ที่กิน หนองบัวลำภู

ก๋วยเตี๋ยวน้องโจว

9,818 เข้าชม | 1 รีวิว

พ่อใหญ่เจริญ ปลาเผา

3,328 เข้าชม | 0 รีวิว

สวนอาหารดีเดิม

3,386 เข้าชม | 0 รีวิว

สวนโพธิ์สา

3,616 เข้าชม | 0 รีวิว

สวนอาหารระเบียงรสทิพย์

3,486 เข้าชม | 0 รีวิว

ต.กุ้งเผา

4,231 เข้าชม | 0 รีวิว

วังหมื่น

3,583 เข้าชม | 0 รีวิว

สวนอาหารลำพะเนียง

3,368 เข้าชม | 0 รีวิว

สวนอาหารทิพย์รส

3,372 เข้าชม | 0 รีวิว

อีสานแท้

3,322 เข้าชม | 0 รีวิว

ที่พัก หนองบัวลำภู

ภูธรรณวา แกรนด์วิว

22,226 เข้าชม | 1 รีวิว

กินรีรีสอร์ท

21,127 เข้าชม | 1 รีวิว

ณัฐพงษ์ แกรนด์

8,089 เข้าชม | 0 รีวิว

วีไอพี อินน์

5,269 เข้าชม | 0 รีวิว

สวนสน รีสอร์ท

7,007 เข้าชม | 0 รีวิว

วังอินทร์ รีสอร์ท

4,460 เข้าชม | 0 รีวิว

บ้านแขก อินน์

4,249 เข้าชม | 0 รีวิว

ช่อฟ้าการ์เด้นท์

3,448 เข้าชม | 0 รีวิว

โชควิวัฒน์ รีสอร์ท

5,212 เข้าชม | 0 รีวิว

บทความที่เกี่ยวข้อง - หนองบัวลำภู

ที่เที่ยว (0)

ที่กิน (0)

ที่พัก (0)

แสดงความคิดเห็น