เที่ยวอำนาจเจริญ (Amnat Charoen)

70200 เข้าชม | แบ่งปัน:
เที่ยวอำนาจเจริญ - Amnat Charoen | ข้อมูลที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ในอำนาจเจริญ

"พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม"

ข้อมูลจังหวัด

อำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายร้อยปี และมีความเกี่ยวเนื่องกับอำเภอเขมราฐ เมืองที่เคยรุ่งเรืองมาแต่ครั้งอดีต แม้อำนาจเจริญจะเป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชม ทั้งวัดวาอาราม ธรรมชาติที่สวยงาม และแหล่งหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านที่น่าเที่ยวชม

อำนาจเจริญตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 3,161ตารางกิโลเมตร โดยทั่วไปจังหวัดอำนาจเจริญเป็นที่ลุ่ม มีเนินเขาเตี้ยๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรังบางส่วน มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงด้านทิศตะวันออก ได้แก่ อำเภอชานุมาน ซึ่งมีระยะทางราว 38 กิโลเมตรอำนาจเจริญเริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ.2369 เกิดศึกระหว่างกรุงเทพฯ กับกองทัพเจ้าอนุวงศ์ เจ้านครจำปาศักดิ์ ได้ยกทัพมายึดเมืองเขมราฐ ขอให้พระเทพวงศา (ก่ำ)เข้าเป็นพวกด้วย แต่พระเทพวงศาไม่ยอมจึงถูกประหารชีวิตต่อมาในปี พ.ศ. 2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านค้อใหญ่ขึ้นเป็นเมือง ให้ชื่อว่า "เมืองอำนาจเจริญ” และโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวจันทบรม (เสือ) เป็นเจ้าเมือง มียศเป็นพระอมรอำนาจ (ต้นสกุลอมรสิน) โดยขึ้นอยู่กับนครเขมราฐ ต่อมาจึงได้ย้ายมาขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536จังหวัดอำนาจเจริญแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอลืออำนาจ

ข้อมูลอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว (โดยมีแม่น้ำโขงไหลคั่น) และจังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดยโสธร

การเดินทาง

ทางรถยนต์
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี จึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา-สุรินทร์ และใช้ทางหลวงหมายเลข 214 สุรินทร์-อำเภอสุวรรณภูมิ แล้วแยกขวาไปตามทางหมายเลข 202 ผ่านจังหวัดยโสธรและอำเภอป่าติ้ว ถึงจังหวัดอำนาจเจริญ รวมระยะทางระมาณ 580 กิโลเมตร หรือสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 1 และหมายเลข 2 จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา-อุบลราชธานี ถึงอุบลราชธานีแล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 212 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ รวมเป็นระยะทางประมาณ 704 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง
จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน

สำหรับผู้โดยสารโดยรถไฟ หรือเครื่องบิน
จะต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วต่อรถยนต์มาลงที่อำนาจเจริญอีก 75 กิโลเมตร

ขอขอบคุณข้อมูล
http://thai.tourismthailand.org/
http://th.wikipedia.org/wiki/

ทีเที่ยว อำนาจเจริญ

พระมงคลมิ่งเมือง

10,816 เข้าชม | 1 รีวิว

พระนอนวัดถ้ำแสงเพชร

9,670 เข้าชม | 1 รีวิว

อุทยานแห่งชาติภูสระบัว

7,044 เข้าชม | 0 รีวิว

ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง

3,744 เข้าชม | 0 รีวิว

ถ้ำโคนอน

3,761 เข้าชม | 0 รีวิว

แก่งคันสูง

7,153 เข้าชม | 0 รีวิว

แก่งตางหล่าง

3,318 เข้าชม | 0 รีวิว

ถ้ำ ดอนนกยูง

3,422 เข้าชม | 0 รีวิว

น้ำตกอ่างกกฮ้ง

3,489 เข้าชม | 0 รีวิว

ที่กิน อำนาจเจริญ

กาแฟลาว

21,438 เข้าชม | 4 รีวิว

เปลือกไม้

9,612 เข้าชม | 1 รีวิว

ครัวต้นกระโดน

11,482 เข้าชม | 1 รีวิว

คู่ขวัญ

13,919 เข้าชม | 1 รีวิว

สเวนเซ่นส์

3,079 เข้าชม | 0 รีวิว

ศรีไสว

3,085 เข้าชม | 0 รีวิว

ครัวแม่รำไพริมโขง

3,303 เข้าชม | 0 รีวิว

ลุงอ้วนปลาเผา

161 เข้าชม | 0 รีวิว

สเวนเซ่นส์

3,343 เข้าชม | 0 รีวิว

สเวนเซ่นส์

2,766 เข้าชม | 0 รีวิว

ที่พัก อำนาจเจริญ

ชิตสกนธ์ ฟลาวเวอร์แลนด์

17,278 เข้าชม | 1 รีวิว

ฝ้ายขิด

11,975 เข้าชม | 2 รีวิว

โรงแรมนครินทร์

17,288 เข้าชม | 1 รีวิว

โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว

5,347 เข้าชม | 0 รีวิว

ฮอทไลน์ อินรีสอร์ท

4,611 เข้าชม | 0 รีวิว

ชิตสกนธ์ ปาร์ควิว

3,855 เข้าชม | 0 รีวิว

หมู่บ้านรุ่งอรุณ

3,053 เข้าชม | 0 รีวิว

เลิศวิจิตร

3,596 เข้าชม | 0 รีวิว

ทุ่งตะวันรีสอร์ท

5,027 เข้าชม | 0 รีวิว

โครงการบ้านในฝัน

2,828 เข้าชม | 0 รีวิว

แสดงความคิดเห็น