เที่ยวอุตรดิตถ์ (Uttaradit)

52232 Views | Share:
เที่ยวอุตรดิตถ์ - Uttaradit | ข้อมูลที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ในอุตรดิตถ์

"เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก"

ข้อมูลจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ โดยสันนิษฐานว่ามีผู้คนอยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 1000 เนื่องจากมีการค้นพบกลองมโหระทึกทำด้วยทองสัมฤทธิ์ที่ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองฯ ซึ่งเป็นโลหะชนิดที่มีใช้กันอยู่ในยุคสัมฤทธิ์หรือยุคโลหะตอนต้น อันเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองอุตรดิตถ์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม และเป็นบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตัวเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันนี้เป็นเพียงตำบลชื่อ "บางโพธิ์ท่าอิฐ" ที่ขึ้นอยู่กับเมืองพิชัย แต่เนื่องจากในสมัยนั้น เมื่อพ่อค้าจะนำสินค้าจากเมืองหลวงพระบาง น่าน หรือเมืองทางเหนืออื่นๆ ไปขายทางใต้ เช่น พิษณุโลก นครสวรรค์ อยุธยา กรุงเทพฯ หรือจะนำสินค้าจากทางใต้ขึ้นเหนือ ก็ต้องแวะพักกันตามท่าน้ำจอดเรือของบางโพธิ์ท่าอิฐ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรม ตลอดจนการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนต่างๆ ตามแนวลำน้ำขึ้น บางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงในสมัยของรัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง "อุตรดิตถ์" ซึ่งมีความหมายว่า “ท่าน้ำแห่งทิศเหนือ” แต่ยังคงขึ้นกับเมืองพิชัยอยู่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เมืองอุตรดิตถ์มีความเจริญขึ้นมากกว่าเมืองพิชัย จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด และเมืองพิชัยเลื่อนลงไปเป็นอำเภอหนึ่ง ขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนถึงทุกวันนี้

Attractions in Uttaradit

Phu Soi Dao National Park

41,057 Views | 5 Reviews

Wat Phra Thaen Sila At

23,967 Views | 2 Reviews

Phraya Phichai Dabhak Monument

21,858 Views | 2 Reviews

Sirikit Dam

32,686 Views | 2 Reviews

Saithip Waterfall

12,594 Views | 2 Reviews

Wat Dong Sa Kaew

18,708 Views | 2 Reviews

Wat Ban Kaeng Tai

10,586 Views | 1 Reviews

Maeplu waterfall

25,517 Views | 1 Reviews

Kanaan Cafe

10,653 Views | 1 Reviews

Din Chong Khao Khat Dam

12,062 Views | 1 Reviews

Restaurants in Uttaradit

Kanom Bann Tien Hom

52,637 Views | 7 Reviews

LOMYEN

11,958 Views | 4 Reviews

Si Wai Khao Man Kai

21,319 Views | 4 Reviews

Je Somboon Moo Sateh

18,908 Views | 4 Reviews

T-J Coffee House

15,367 Views | 1 Reviews

Banpang

19,555 Views | 2 Reviews

Wimon

15,893 Views | 1 Reviews

JE Auan Duck Noodle

16,004 Views | 1 Reviews

Steakthai 39

16,668 Views | 1 Reviews

Khao Pun Phak Nong Dao

16,006 Views | 1 Reviews

Accommodations in Uttaradit

Araya Terrace Hotel

23,416 Views | 1 Reviews

Friday

4,991 Views | 0 Reviews

Ton Kla Happy Home

5,147 Views | 0 Reviews

Chitralada Mansion

3,774 Views | 0 Reviews

Heaven Hotel

3,632 Views | 0 Reviews

O.U.M. Hotel

7,627 Views | 0 Reviews

Por Wanit 2 Hotel

4,082 Views | 0 Reviews

Baanthip Uttaradit

2,561 Views | 0 Reviews

Grand Wana Hotel

6,441 Views | 0 Reviews

Thaimit Resort

3,144 Views | 0 Reviews

Related Articles - Uttaradit

Attractions (8)

Restaurants (1)

Accommodations (1)

Discussion