เที่ยวอุตรดิตถ์ (Uttaradit)

51916 เข้าชม | แบ่งปัน:
เที่ยวอุตรดิตถ์ - Uttaradit | ข้อมูลที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ในอุตรดิตถ์

"เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก"

ข้อมูลจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ โดยสันนิษฐานว่ามีผู้คนอยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 1000 เนื่องจากมีการค้นพบกลองมโหระทึกทำด้วยทองสัมฤทธิ์ที่ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองฯ ซึ่งเป็นโลหะชนิดที่มีใช้กันอยู่ในยุคสัมฤทธิ์หรือยุคโลหะตอนต้น อันเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองอุตรดิตถ์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม และเป็นบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตัวเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันนี้เป็นเพียงตำบลชื่อ "บางโพธิ์ท่าอิฐ" ที่ขึ้นอยู่กับเมืองพิชัย แต่เนื่องจากในสมัยนั้น เมื่อพ่อค้าจะนำสินค้าจากเมืองหลวงพระบาง น่าน หรือเมืองทางเหนืออื่นๆ ไปขายทางใต้ เช่น พิษณุโลก นครสวรรค์ อยุธยา กรุงเทพฯ หรือจะนำสินค้าจากทางใต้ขึ้นเหนือ ก็ต้องแวะพักกันตามท่าน้ำจอดเรือของบางโพธิ์ท่าอิฐ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรม ตลอดจนการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนต่างๆ ตามแนวลำน้ำขึ้น บางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงในสมัยของรัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง "อุตรดิตถ์" ซึ่งมีความหมายว่า “ท่าน้ำแห่งทิศเหนือ” แต่ยังคงขึ้นกับเมืองพิชัยอยู่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เมืองอุตรดิตถ์มีความเจริญขึ้นมากกว่าเมืองพิชัย จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด และเมืองพิชัยเลื่อนลงไปเป็นอำเภอหนึ่ง ขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนถึงทุกวันนี้

ทีเที่ยว อุตรดิตถ์

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

40,661 เข้าชม | 5 รีวิว

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

23,624 เข้าชม | 2 รีวิว

เขื่อนสิริกิติ์

32,211 เข้าชม | 2 รีวิว

วัดบ้านแก่งใต้

10,407 เข้าชม | 1 รีวิว

น้ำตกสายทิพย์

12,393 เข้าชม | 2 รีวิว

วัดดงสระแก้ว

18,545 เข้าชม | 2 รีวิว

น้ำตกแม่พูล

25,070 เข้าชม | 1 รีวิว

ไร่องุ่น คานาอัน

10,525 เข้าชม | 1 รีวิว

เขื่อนดินช่องเขาขาด

11,784 เข้าชม | 1 รีวิว

ที่กิน อุตรดิตถ์

ขนมบ้านเทียนหอม

52,289 เข้าชม | 7 รีวิว

ข้าวมันไก่ศรีวัย

21,140 เข้าชม | 4 รีวิว

ลมเย็น

11,791 เข้าชม | 4 รีวิว

ทรี-เจ คอฟฟี่เฮ้าส์

15,253 เข้าชม | 1 รีวิว

บ้านแป้ง

19,384 เข้าชม | 2 รีวิว

วิมล

15,806 เข้าชม | 1 รีวิว

เจ๊อ้วน ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

15,904 เข้าชม | 1 รีวิว

สเต็กไทย 39 คุณอ้อย

16,537 เข้าชม | 1 รีวิว

ข้าวพันผักน้องดาว

15,919 เข้าชม | 1 รีวิว

ที่พัก อุตรดิตถ์

อารย เทอเรซรีสอร์ท

23,219 เข้าชม | 1 รีวิว

โอยูเอ็ม

7,559 เข้าชม | 0 รีวิว

บ้านทิพย์ อุตรดิตถ์

2,467 เข้าชม | 0 รีวิว

บ้านพักเขื่อนสิริกิติ์

5,614 เข้าชม | 0 รีวิว

สีหราช

4,194 เข้าชม | 0 รีวิว

พ.วานิช 2

3,988 เข้าชม | 0 รีวิว

จิตรลดาแมนชั่น

3,731 เข้าชม | 0 รีวิว

บี-โคซี่ อุตรดิตถ์

4,006 เข้าชม | 0 รีวิว

ต้นทองรีสอร์ท

6,590 เข้าชม | 0 รีวิว

บทความที่เกี่ยวข้อง - อุตรดิตถ์

ที่เที่ยว (8)

ที่กิน (1)

ที่พัก (1)

แสดงความคิดเห็น