เที่ยวอุตรดิตถ์ (Uttaradit)

44058 เข้าชม | แบ่งปัน:
เที่ยวอุตรดิตถ์ - Uttaradit | ข้อมูลที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ในอุตรดิตถ์

"เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก"

ข้อมูลจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ โดยสันนิษฐานว่ามีผู้คนอยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 1000 เนื่องจากมีการค้นพบกลองมโหระทึกทำด้วยทองสัมฤทธิ์ที่ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองฯ ซึ่งเป็นโลหะชนิดที่มีใช้กันอยู่ในยุคสัมฤทธิ์หรือยุคโลหะตอนต้น อันเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองอุตรดิตถ์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม และเป็นบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตัวเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันนี้เป็นเพียงตำบลชื่อ "บางโพธิ์ท่าอิฐ" ที่ขึ้นอยู่กับเมืองพิชัย แต่เนื่องจากในสมัยนั้น เมื่อพ่อค้าจะนำสินค้าจากเมืองหลวงพระบาง น่าน หรือเมืองทางเหนืออื่นๆ ไปขายทางใต้ เช่น พิษณุโลก นครสวรรค์ อยุธยา กรุงเทพฯ หรือจะนำสินค้าจากทางใต้ขึ้นเหนือ ก็ต้องแวะพักกันตามท่าน้ำจอดเรือของบางโพธิ์ท่าอิฐ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรม ตลอดจนการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนต่างๆ ตามแนวลำน้ำขึ้น บางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงในสมัยของรัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง "อุตรดิตถ์" ซึ่งมีความหมายว่า “ท่าน้ำแห่งทิศเหนือ” แต่ยังคงขึ้นกับเมืองพิชัยอยู่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เมืองอุตรดิตถ์มีความเจริญขึ้นมากกว่าเมืองพิชัย จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด และเมืองพิชัยเลื่อนลงไปเป็นอำเภอหนึ่ง ขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนถึงทุกวันนี้

ทีเที่ยว อุตรดิตถ์

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

19,960 เข้าชม | 5 รีวิว

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

13,889 เข้าชม | 2 รีวิว

เขื่อนสิริกิติ์

19,450 เข้าชม | 2 รีวิว

น้ำตกสายทิพย์

7,481 เข้าชม | 2 รีวิว

วัดดงสระแก้ว

15,227 เข้าชม | 2 รีวิว

น้ำตกแม่พูล

15,573 เข้าชม | 1 รีวิว

วัดบ้านแก่งใต้

5,915 เข้าชม | 1 รีวิว

ไร่องุ่น คานาอัน

6,920 เข้าชม | 1 รีวิว

เขื่อนดินช่องเขาขาด

6,692 เข้าชม | 1 รีวิว

ที่กิน อุตรดิตถ์

ขนมบ้านเทียนหอม

43,041 เข้าชม | 7 รีวิว

ลมเย็น

7,648 เข้าชม | 4 รีวิว

ข้าวมันไก่ศรีวัย

17,438 เข้าชม | 4 รีวิว

ทรี-เจ คอฟฟี่เฮ้าส์

13,062 เข้าชม | 1 รีวิว

บ้านแป้ง

15,222 เข้าชม | 2 รีวิว

วิมล

13,621 เข้าชม | 1 รีวิว

เจ๊อ้วน ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

13,700 เข้าชม | 1 รีวิว

สเต็กไทย 39 คุณอ้อย

13,111 เข้าชม | 1 รีวิว

ข้าวพันผักน้องดาว

13,328 เข้าชม | 1 รีวิว

ที่พัก อุตรดิตถ์

อารย เทอเรซรีสอร์ท

19,750 เข้าชม | 1 รีวิว

แกรนด์วนาโฮเต็ล

4,731 เข้าชม | 0 รีวิว

จิตรลดาแมนชั่น

2,797 เข้าชม | 0 รีวิว

ไทธนารีสอร์ท

3,345 เข้าชม | 0 รีวิว

บ้านทิพย์ อุตรดิตถ์

342 เข้าชม | 0 รีวิว

บ้านพักเขื่อนสิริกิติ์

3,240 เข้าชม | 0 รีวิว

บี-โคซี่ อุตรดิตถ์

474 เข้าชม | 0 รีวิว

โอยูเอ็ม

6,221 เข้าชม | 0 รีวิว

แสดงความคิดเห็น