เที่ยวเขาใหญ่ (Khaoyai)

66341 Views | Share:
เที่ยวเขาใหญ่ - Khaoyai | ข้อมูลที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ในเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย มีอาณาเขตครอบคลุม 4 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี  นครราชสีมา  ปราจีนบุรี และนครนายก  ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำนครนายก แม่น้ำปราจีน ลำตะคอง ลำพระเพลิง และห้วยมวกเหล็ก  อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานานาชนิด เช่น ช้างป่า กวางป่า เก้ง กระทิง เสือ ตลอดจนมีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงาม และได้รับสมญาว่าเป็นอุทยานมรดกของอาเซียน อีกทั้งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ในปี 2548

เมื่อเดินทางไปถึงอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่ ควรติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูล ชมนิทรรศการ เป็นทางเตรียมพร้อมสำหรับการวางแผน เดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญนั้นก็คือน้ำตกที่สวยงาม มีน้ำตกน้อยใหญ่เกิดขึ้น หลายแห่งในพื้นที่อุทบยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งสำรวจพบและทำเส้นทางเดินเท้าไปถึงแล้วประมาณ 30 แห่ง ที่มีความสวยงามแตกต่างกันไป ตามสภาพธรรมชาติของภูมิประเทศ

Attractions in Khaoyai

Palio Khao Yai (Closed)

134,101 Views | 36 Reviews

Farm Chokchai

63,656 Views | 19 Reviews

Banmai Resort & Restaurant

54,449 Views | 10 Reviews

Khao Yai National Park

26,470 Views | 6 Reviews

Dasada Gallery

88,078 Views | 4 Reviews

Heo Suwat Waterfall

20,288 Views | 4 Reviews

Pha Kluai Mai

84,228 Views | 3 Reviews

Khaoyai Panorama Farm

58,119 Views | 3 Reviews

Kaeng Hin Phoeng

31,742 Views | 1 Reviews

See all 29 Items »

Restaurants in Khaoyai

Banmai Resort & Restaurant

54,449 Views | 10 Reviews

Dairy Home Farm Shop

55,519 Views | 4 Reviews

Vampire snow ice

9,754 Views | 2 Reviews

Krua Khao Yai

18,720 Views | 6 Reviews

Pen Lao

11,366 Views | 4 Reviews

Lan Lee Lar

18,050 Views | 3 Reviews

Khaw Hom Cafe

8,795 Views | 1 Reviews

Clotted Cream Tea Room

12,009 Views | 2 Reviews

A Cala

22,321 Views | 1 Reviews

See all 48 Items »

Accommodations in Khaoyai

Farm Chokchai

63,656 Views | 19 Reviews

The Greenery Resort - Khao Yai

121,319 Views | 8 Reviews

Sala Khaoyai Resort

69,013 Views | 3 Reviews

Palio Inn

18,720 Views | 3 Reviews

FountainTree Resort

90,894 Views | 3 Reviews

Kirimaya Golf Resort & Spa

31,436 Views | 1 Reviews

Chateau de Khaoyai

33,816 Views | 2 Reviews

Khaoyai Fantasy

38,687 Views | 3 Reviews

Ton Silp Art Home

29,121 Views | 2 Reviews

See all 100 Items »

Related Articles - Khaoyai

Attractions (12)

Restaurants (10)

Accommodations (34)