ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์ที่สูงที่สุดในโลก

โดย : มองมุมใหม่ Bird’s Eye View เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xzw59E4WnzE

1,513 เข้าชม

Bird’s Eye View - ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์ที่สูงที่สุดในโลก

Credit : มองมุมใหม่ Bird’s Eye View

แสดงความคิดเห็น