อัลบั้มรูป - เที่ยวมาเลเซีย ตอน 1 - เมืองปุตราจายา (Putrajaya)

รูปภาพ 2 จาก 37

มัสยิดปุตรา (Putra Mosque)

แสดงความคิดเห็น