ท่องเที่ยวเชิงสุนทรีย์ เก็บเกี่ยวบรรยากาศริมน้ำแม่กลอง ณ “ตลาดน้ำอัมพวา”

04 กรกฎาคม 2555 | โดย FongfU (8,999 เข้าชม)
แบ่งปัน:

Photo : Kung Bassman

by PaiNaiDii.com

ภาพบรรยากาศการใช้ชีวิตริมฝั่งน้ำแม่กลอง กับตลาดน้ำที่มีมนต์เสน่ห์ อย่าง “ตลาดน้ำอัมพวา” กลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างหลงใหล พร้อมบอกต่อเรื่องราวสีสันแห่งชีวิต 2 ฝั่งคลอง ทำให้ตลาดน้ำแห่งนี้ไม่เคยร้างผู้คน  วันนี้ PaiNaiDii Diary  ขอทำหน้าที่ผู้ชายพายเรือพาคุณล่องแม่น้ำสัมผัสวิถีสองริมฝั่งด้วยภาพถ่าย “ตลาดน้ำอัมพวา” เผื่อว่าจะทำให้ วันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้ของคุณ เต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำ แล้วคุณจะไม่ลืมที่นี่  “อัมพวา”

ท่องเที่ยวเชิงสุนทรีย์ เก็บเกี่ยวบรรยากาศริมน้ำแม่กลอง ณ “ตลาดน้ำอัมพวา”

By FongfU
www.PaiNaiDii.com

วิถีชีวิตที่ผูกติดกับสายน้ำ

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

สัญลักษณ์อัมพวา

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

มนต์เสน่ห์ของอัมพวา

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

ละลานตาด้วยของฝากที่หลากหลาย

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

ล็อคใจผู้นิยมวันวานโหยหาอดีตได้อยู่หมัด

เที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา ตลาดน้ำ ช้อปปิ้ง เที่ยวใกล้กรุง เที่ยววันหยุดยาว

หากใครชมภาพแล้วยังอดใจไหว สงสัย PaiNaiDii Diary คงต้องขอยอมแพ้ แต่จะกลับไปตั้งหลักเพื่อไปเฟ้นหาสถานที่สวยๆ ภาพถ่ายเก๋ๆ มาอวดมาโชว์กันใหม่ ส่วนใครที่เกินจะอดใจ ขอเชิญก้าวเท้าตามไปเยือนอัมพวาด้วยกันเลย

ขอบคุณภาพสวยๆจาก

Kung Bassman

แสดงความคิดเห็น