ที่เที่ยวกรุงเทพ - สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบเกาะรัตนโกสินทร์

02 มกราคม 2555 | โดย PaiNaiDii Guide (88,205 เข้าชม)
แบ่งปัน:

สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว ปากคลองตลาด ภูเขาทอง

เกาะรัตนโกสินทร์ คือพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแผ่นดินซื่อมีน้ำล้อมรอบในลักษณะของเกาะ มีเนื้อที่ประมาณ 2,588.75 ไร่ เมื่อมีการจัดการปกครองในระบบเขต พื้นที่ทั้งหมดขึ้นกับเขตพระนคร โดยมีการแบ่งอาณาเขตของเกาะรัตนโกสินทร์เป็น 2 ชั้น คือ


1. เกาะรัตนโกสินทร์ ชั้นใน คือ บริเวณที่มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) มีพื้นที่ประมาณ 1,125 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงพระบรมมาหาราชวัง


2. เกาะรัตนโกสินทร์ ชั้นนอก คือ บริเวณที่มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) แม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือ คลองรอบกรุง แม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ มีพื้นที่ประมาณ1,438 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงชนะสงคราม แขวงบวรนิเวศ แขวงสำราญราษฎร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงเสาชิงช้า แขวงวัดราชบพิธ แขวงตลาดยอด และแขวงบูรพาภิรมย์
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 พื้นที่แห่งนี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางของแผ่นดิน สยามนับแต่นั้น โดยพื้นที่ภายในเกาะรัตนโกสินทร์ถูกขานนามว่า “พระนคร” เป็นแหล่งรวมความเจริญ ก้าวพ้นขอบเขตกำแพงเมืองออกมา ก็นับเป็นนอกพระนคร ซึ่งในอดีตเป็นป่ารกชัฎและเต็มไปด้วยสัตว์ร้าย


ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่ ความเจริญจากตะวันตกต่างหลั่งไหลเข้ามาทั้งทางเทคโนโลยี วิถีชีวิต และเศรษฐกิจการค้า ตึกแถวทรงยุโรป ห้างร้านและถนนหนทางถูกสร้างขึ้น พื้นที่ภายในพระนครเจริญจนถึงขีดสุด จนเมื่อเวลาผ่านไปนานหลายสิบปีเมื่อความเจริญได้ขยายออกมาสู่ พื้นที่ภายนอกกำแพงเมืองอย่างทั่วถึง เกาะรัตนโกสินทร์จึงถูกลดบทบาทและความสำคัญลง  จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังเช่นปัจจุบัน

 

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระนคร กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระนคร กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระนคร กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระนคร กรุงเทพ

 Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระนคร กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น : พระอารามหลวงภายในพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นเมื่อแรกก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ในปีพ.ศ. 2325  ในพระอุโบสถซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ได้แก่ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต   นอกจากนั้น ภายในพระอุโบสถยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญทางศาสนาอีกด้วย


ที่ตั้ง : ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ


โทรศัพท์ :  02-623 5500 ต่อ 3100, 02-224 3273


การเดินทาง : สามารถมาได้จากทางถนนราชดำเนินใน, ถนนมหาไชย และถนนมหาราช  หรือขึ้นเรือจากท่าช้างวังหลวง  ซึ่งการเดินทางด้วยบริการสาธารณะจะสะดวกกว่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีพื้นที่จอดรถ

 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : ภายในวัดพระแก้วมีอาคารอีกมากมาย  ที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมแบบไทย   นอกจากนั้น ทุกๆ แห่งล้วนแต่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างมาก  เช่น ปราสาทพระเทพบิดร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบรมบูรพกษัตริย์ทั้ง 8 พระองค์ ซึ่งภายในบรรจุพระบรมอัฐิ  และจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะได้ในวันจักรีของทุกปี (ปัจจุบันปิดเพื่อทำการบูรณะ และมีกำหนดการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะอีกครั้งในวันที่ 5 ธันวาคม 2555)

 

รีวิว: http://www.painaidii.com//business/135821/the-temple-of-the-emerald-buddha-wat-phra-ka-10200/lang/th/

 

บทความที่เกี่ยวข้อง : 10 อันดับเมืองน่าเที่ยวของไทย ประจำปี 2554 ...WoW!!! - โดย PauLLiE -

แม่-ลูกสุขสันต์ อัศจรรย์วันพักผ่อน - โดย PauLLiE

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม (วัดโพธิ์)

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว วัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม วัดโพธิ์ พระนคร กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว วัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม วัดโพธิ์ พระนคร กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว วัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม วัดโพธิ์ พระนคร กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว วัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม วัดโพธิ์ พระนคร กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว วัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม วัดโพธิ์ พระนคร กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น :  เดิมเรียกว่าวัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและวัดประจำรัชกาลที่ 1  เป็นสถานที่ที่มีจารึกถ่ายทอดสรรพวิชาสารพัด จนเรียกได้ว่าเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย”   และเมื่อ16 มิถุนายน 2554 ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกทั้งหมดเป็นมรดกความทรงจำโลก    นอกจากนั้นยังเป็นวัดที่มีเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย คือมากถึง 99 องค์ ที่สำคัญได้แก่ พระมหาเจดีย์ประจำ 4รัชกาล   


ที่ตั้ง :  248 ถ.ท้ายวัง  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพฯ10200


โทรศัพท์ :  02-2812831 


การเดินทาง :   จากพระบรมมหาราชวัง เลี้ยงซ้ายมาตามถนนมหาราชประมาณ 1 กม.  วัดโพธิ์อยู่ติดกับกำแพงพระบรมมหาราชวังทางทิศใต้  หรือใช้บริการเรือโดยสารและเรือข้ามฟากได้ที่ท่าเตียน  ซึ่งการเดินทางด้วยบริการสาธารณะจะสะดวกกว่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีพื้นที่จอดรถ

 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  หากมีโอกาสมาเยือนวัดโพธิ์  ควรหาโอกาสเข้าสักการะพระพุทธไสยาส  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ปิดทองทั่วทั้งองค์   รวมถึงการเดินชมจารึกวัดโพธิ์และรูปปั้นฤๅษีดัดตน  ซึ่งเป็นหนึ่งในการแพทย์แผนโบราณที่มีชื่อเสียงด้วย

 

รีวิว : http://www.painaidii.com//business/135803/wat-pho-10200/lang/th/

 

บทความที่เกี่ยวข้อง : 5 ธันวา พาพ่อเที่ยว - โดย Light

ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลรับปีมะโรง - โดย Light

แม่-ลูกสุขสันต์ อัศจรรย์วันพักผ่อน - โดย PauLLiE

3. วัดอรุณราชวราราม  (วัดแจ้ง)

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว วัดอรุณราชวราราม วัดแจ้ง พระนคร กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว วัดอรุณราชวราราม วัดแจ้ง พระนคร กรุงเทพ

 Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว วัดอรุณราชวราราม วัดแจ้ง พระนคร กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้ว วัดอรุณราชวราราม วัดแจ้ง พระนคร กรุงเทพข้อมูลเบื้องต้น : วัดโบราณเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  เดิมเรียกว่าวัดแจ้ง  ครั้งหนึ่งเคยเป็นพระอารามสำคัญในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  โดยทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทร์มาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ (ภายหลังจึงมีการอัญเชิญสู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)  นอกจากนี้  วัดอรุณฯ ยังถือเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่ 2  เนื่องจากทรงเคยปฏิสังขรณ์หลายต่อหลายครั้ง ตั้งแต่ทรงประทับ ณ พระราชวังเดิม  และทรงยังทรงเป็นผู้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอรุณราชธาราม”  และทรงมีพระราชปณิธานจะเสริมพระปรางค์ให้สูงกว่าเดิม  แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน  ซึ่งการอันนี้ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 และ 4  ทรงรับเป็นพระราชกิจแทน   รวมถึงอัญเชิญพระบรมอัฐิล้นเกล้ารัชกาลที่ 2 มาบรรจุที่พระพุทธอาสน์ของพระประธาน แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดอรุณราชวราราม”  จนถึงปัจจุบัน


ที่ตั้ง :  ซอยปรกอรุณ  ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ1060


โทรศัพท์ :  02-8912978


การเดินทาง :   สามารถเดินทางโดยเรือข้ามฟากจากท่าเตียนข้ามฝั่งมายังท่าวันอรุณฯ  หรือทางรถยนต์


ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  บนพระปรางค์วัดอรุณ จัดเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง สามารถมองเห็นวิวทางฝั่งเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งพระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ รวมถึงสถาปัตยกรรมริมเจ้าพระยาอื่นๆ  เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่อนุญาตให้ขึ้นสู่พระปรางค์ เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่กว่า 200 ปี


รีวิว : http://www.painaidii.com//business/136058/wat-arun-10600-/lang/th/

4. ศาลหลักเมืองกรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ ศาลหลักเมือง พระนคร กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ ศาลหลักเมือง พระนคร กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ ศาลหลักเมือง พระนคร กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ ศาลหลักเมือง พระนคร กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น :  ตั้งแต่แรกตั้งกรุงรัตนโกสินทร์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโองการให้ทำตามพระตำราโบราณ  โดยมีพิธียกเสาหลักเมืองในวันที่ 21 เมษายน 2325 โดยใช้ไม้ชัยพฤกษ์อันเป็นมงคลเป็นเสา ภายในบรรจุดวงเมือง   ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4  ทรงให้ขุดเสาหลักเมืองเดิมและสร้างเสาใหม่ด้วยไม้สัก บรรจุดวงเมืองที่ยอด  อัญเชิญหลักเมืองทั้งสองต้นประดิษฐานในศาลหลักเมือง ซึ่งสร้างเป็นอาคารยอดปรางค์สีขาว ดังเช่นในปัจจุบัน  และเมื่อครั้งฉลองกรุง 200 ปี เมื่อพ.ศ. 2525  ได้มีการสร้างซุ้มเทพารักษ์ทั้ง 5 คือ  เจ้าพ่อหอกลอง เจ้าพ่อเจตคุปต์ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระกาฬไชยศรี  ทางด้านเหนือของศาลหลักเมือง


ที่ตั้ง :  ถ.หลักเมือง  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200


การเดินทาง :  ศาลหลักเมืองอยู่ตรงข้ามกับสนามหลวงฝั่งถนนราชดำเนินกลาง 


ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  มีความเชื่อแต่โบราณสืบต่อมาว่า หากต้องการเจริญก้าวหน้าในการงาน ต้องหาโอกาสมากราบศาลหลักเมือง  ทำให้มีผู้คนที่ศรัทธามา กราบไหว้และบนบานให้ตนได้สมปรารถนาทุกวัน  จึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกวันนี้มีคณะละครประจำอยู่ที่นี่  เพื่อรับว่าจ้างรำแก้บน  นอกจากนี้ ยังนิยมยกพระเพื่อเสี่ยงทายสิ่งที่ตนต้องการว่าจะสมปรารถนาหรือไม่  นับเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่ได้รับการถ่ายทอดสือต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน


รีวิว :  http://www.painaidii.com//business/136102/bangkok-city-pillar-shrine-10200/lang/th/


บทความที่เกี่ยวข้อง :  ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลรับปีมะโรง - โดย Light

5. วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม พระนคร กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม พระนคร กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม พระนคร กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม พระนคร กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น :  พระอารามประจำรัชกาลที่ 5  เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและแตกต่างจากที่อื่น  เนื่องจากภายนอกนั้น เป็นสถาปัตยกรรมอย่างไทยที่มีความวิจิตรงดงาม  แต่ภายในตกแต่งอย่างยุโรปตามพระราชนิยม   นับเป็นพระอารามหลวงแห่งสุดท้าย ที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามคติโบราณราชประเพณี 


ที่ตั้ง :  ถ.ราชบพิตร  แขวงราชบพิตร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ


การเดินทาง :  จากพระบรมมหาราชวัง  มุ่งหน้ามาตามถนนสนามไชย  เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบำรุงเมือง และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเฟื่องนคร  เมื่อข้ามแยกราชบพิตร จะพบวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอยู่ฝั่งขวามือ

 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  เนื่องจากเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่ 5   พระองค์จึงมีพระราชดำริให้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างเป็นสุสานหลวงในพระมเหสีเทวี เจ้าจอม และพระราชโอรส – ธิดาอันเป็นที่รัก  โดยมีเจดีย์ทอง 4 องค์ตรงเรียงกันเป็นประธาน ได้แก่  สุนันทานุสาวรีย์  รังษีวัฒนา  เสาวภาดิษฐาน และสุขุมาลย์นฤมิตร  ซึ่งภายในเจดีย์บรรจุพระสรีรังคารพระมเหสีทั้ง 4 พระองค์ พระโอรส-ธิดา  รวมถึงพระราชนัดดาที่สืบเชื้อสายต่อมา  นอกจากนั้น ใต้ฐานพระประธานยังประดิษฐานพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 1 - 5  และพระสรีรังคารของรัชกาลที่ 7 และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ  อีกด้วย

6. ศาลเจ้าพ่อเสือ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ ศาลเจ้าพ่อเสือ ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ ศาลเจ้าพ่อเสือ ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ ศาลเจ้าพ่อเสือ ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ ศาลเจ้าพ่อเสือ ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น :  ศาสนสถานเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3  โดยแรกสร้างนั้นอยู่บริเวณถนนบำรุงเมือง  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5  มีโครงการขยายพระนคร  จึงได้ย้ายศาลมาอยู่ที่ถนนตะนาวดังเช่นปัจจุบัน  โดยภายในศาลเจ้าประดิษฐานรูปเจ้าพ่อเสือ, เอี่ยนเถี้ยนส่งเต้, เทพเจ้ากวนอู และเจ้าแม่ทับทิม


ที่ตั้ง :  ถ.ตะนาว  แขวงราชบพิตร  เขตพระนคร กรุงเทพฯ


การเดินทาง :  จากพระบรมมหาราชวัง มุ่งหน้าตามถนนสนามไชย  เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบำรุงเมือง และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนตะนาว  ศาลเจ้าพ่อเสืออยู่ตรงทางสามแพร่ง บริเวณแยกถนนมหรรณพ


ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  คนจีนเชื่อว่า การไหว้เจ้าพ่อเสือนั้น จะเป็นการเสริมอำนาจบารมีให้แก่ตัว  อีกทั้งคนที่มีคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาล ก็มักจะมาเซ่นไหว้ขอพรเจ้าพ่อเสือ เพื่อให้มีบารมีเหนือฝั่งตรงข้าม และชนะคดี


รีวิว :   http://www.painaidii.com//business/116421/chao-por-seua-shrine-10200/lang/th/


บทความที่เกี่ยวข้อง : ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลรับปีมะโรง - โดย Light

“สามแพร่ง” แหล่งรวมร้านอร่อยในย่านเก่า พร้อมเหล่บรรยากาศเก๋า เคล้าประวัติศาสตร์ – โดย FongfU

7. เทวสถาน เสาชิงช้า

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ เทวสถาน เสาชิงช้า ถนนบ้านดินสอ กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ เทวสถาน เสาชิงช้า ถนนบ้านดินสอ กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ เทวสถาน เสาชิงช้า ถนนบ้านดินสอ กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น :   ศาสนสถานตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์   สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวทั้งหมด 3 หลัง  มีกำแพงล้อมรอบเป็นสัดส่วน  ต่อมาในปี 2492 จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ  ภายใต้การดูแลของคณะพราหมณ์หลวง ซึ่งสือทอดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา  โดยพราหมณ์หลวงนี้ จะเป็นผู้ประกอบพระราชพิธีถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ในวาระสำคัญ


ที่ตั้ง :  268 ถ.บ้านดินสอ  แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 

โทรศัพท์  :  02-222-6951


การเดินทาง :  จากพระบรมมหาราชวัง เข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนดินสอ  ผ่านศาลากลางกรุงเทพมหานคร  เทวสถานจะอยู่ทางฝั่งขวา ใกล้กับเสาชิงช้า

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :   ด้านในโบสถ์ทั้ง 3 มีรูปเคารพเทพเจ้าสำคัญในศาสนาพราหมณ์ประดิษฐาน โดยเป็นเทวรูปโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่แรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์  จึงมีความเก่าแก่กว่า 200 ปี

8. วัดราชนัดดารามวรวิหาร

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ราชดำเนินกลาง กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ราชดำเนินกลาง กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ราชดำเนินกลาง กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น :  สร้างขึ้นในช่วงปลายของแผ่นดินรัชกาลที่ 3  ซึ่งทรงสร้างเพื่อพระราชทานแก่พระราชนัดดาอันเป็นที่รัก คือสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี   ทรงมีพระราชดำริให้สร้างเป็นปราสาทยอดโลหะ  โดยสร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น 37 ยอด  มีบันไดขึ้นไปชมด้านบน และประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้านบน 


ที่ตั้ง :  เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ  ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร กรุงเทพฯ


การเดินทาง :  จากพระบรมมหาราชวัง มุ่งหน้ามาตามถนนราชดำเนินใน และถนนราชดำเนินกลาง  เลี้ยวขวาสู่ถนนสนามไชย วัดราชนัดดาอยู่ฝั่งขวามือติดกับวัดเทพธิดาราม

 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  โลหะปราสาท ซึ่งเป็น1 ใน3 แห่งของโลก  โดยสร้างเป็นอาคาร 7ชั้น    ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่ยอดปราสาท  เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี

9.วัดสระเกศ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดสระเกศ ซอยบรมบรรพต ราชดำเนินกลาง กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดสระเกศ ซอยบรมบรรพต ราชดำเนินกลาง กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดสระเกศ ซอยบรมบรรพต ราชดำเนินกลาง กรุงเทพ

Painaidii ชวนสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เกาะรัตนโกสินทร์ วัดสระเกศ ซอยบรมบรรพต ราชดำเนินกลาง กรุงเทพ

 

ข้อมูลเบื้องต้น :  วัดสำคัญริมกำแพงเมืองเดิม  ในอดีตนั้น ใช้เป็นสถานที่ฌาปนสถาน(เผาศพ) ประชาชนและชาวเมืองที่เสียชีวิตลง  เนื่องจากในอดีตไม่อนุญาตให้พระอารามภายในกำแพงพระนคร สร้างเมรุเผาศพ  เมื่อมีผู้เสียชีวิต ชาวบ้านจะนำศพออกทางประตูเมือง (จึงเรียกกันติดปากว่าประตูผี) และนำไปประกอบพิธี ณ วัดสระเกศแห่งนี้    ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชดำริจะสร้างภูเขาทอง โดยจำลองจากครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา  แต่มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 5  โดยสร้างเป็นภูเขาและมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้านบน  มีบันไดเวียนขึ้นลง 2 ด้าน 


ที่ตั้ง :  ซ.บรมบรรพต  แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ  10100


การเดินทาง :  จากพระบรมมหาราชวัง มุ่งหน้ามาตามถนนราชดำเนินใน และถนนราชดำเนินกลาง  เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมหาไชย  เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบริพัตร  วัดสระเกศจะอยู่ทางขวามือ


ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  ในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี  ทางวัดจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนขึ้นไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุด้านบน ซึ่งถือเป็นสิริมงคลและมีประชานตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกันเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันยังมีการนำเอาพระไตรปิฎกโบราณที่ขุดพบในหุบเขาบาบิยัน มาแสดงให้ชาวพุทธได้ชื่นชมในบริเวณด้านล่างก่อนขึ้นเขาอีกด้วย


รีวิว : http://www.painaidii.com//business/135733/the-golden-mount-wat-saket-rajavramahavihara-10100/lang/th/

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

1. พระบรมมหาราชวัง

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ

 


ข้อมูลเบื้องต้น : ที่ประทับในพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ครั้งแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชดำริให้สร้างพระที่นั่งและท้องพระโรงพร้อมกับการสร้างกรุงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2325   และทำพิธีเฉลิมพระมณเฑียรในวันที่ 13 มิถุนายน 2325 หลังจากนั้นจึงมีการก่อสร้างพระที่นั่งและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามมา โดยในอดีตพระบรมมหาราชวังถือเป็นศูนย์กลางการปกครองของไทย รวมไปถึงความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม  ตลอดจนเทคโนโลยีและความรู้ชั้นสูงในศาสตร์ต่างๆ

พระบรมมหาราชวังแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน คือ
- เขตวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
- เขตพระราชฐานชั้นหน้า 
- เขตพระราชฐานชั้นกลาง ซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ   ท้องพระโรงที่ใช้ว่าราชการ-ออกขุนนาง  และพระมหามณเฑียร อันเป็นที่ประทับส่วนพระองค์
- เขตพระราชฐานชั้นใน   เป็นเขตที่ประทับในพระบรมวงศ์ฝ่ายใน(ผู้หญิง) ชายที่อายุเกิน 13ปีไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ หากมีกิจธุระต้องให้โขลนหรือเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนำเข้าไป และจะมีการปิดประตูล็อกแน่นหนาในตอนกลางคืน  ในเขตนี้จะประกอบไปด้วยตำหนักพระมเหสีเทวีและเจ้านายที่เป็นสตรี  เรือนพระสนม-เจ้าจอม  และข้าราชบริพารฝ่ายในทั้งหมด 

ปัจจุบัน พระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าชมเฉพาะพระราชฐานชั้นหน้าและพระราชฐานชั้นกลาง เฉพาะบางพระที่นั่งเท่านั้น  โดยเขตพระราชฐานฝ่ายในยังคงถือกฎห้ามบุรุษเข้าไปโดยไม่มีกิจธุระเช่นเดิม 

พระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร  และได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก” ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน


ที่ตั้ง : ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ


โทรศัพท์ : 
02-623 5500 ต่อ 3100, 02-224 3273

เวลาเปิดทำการ :   เปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 8.30น. - 16.30น.  (ยกเว้นพระราชพิธี)


การเดินทาง : ทางรถยนต์สามารถเดินทางมาพระบรมมหาราชวังโดยใช้เส้นทางถนนราชดำเนินใน ส่วนทางน้ำ สามารถขึ้นเรือได้ที่ท่าช้างวังหลวง  และเข้าชมพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี ติดกับถนนหน้าพระลาน

 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : ภายในพระบรมมหาราชวัง มีหมู่พระที่นั่งให้เข้าชมมากมาย และในช่วงวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี จะมีการเปิดให้เข้าชมภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นกรณีพิเศษ 

 

รีวิว:  http://www.painaidii.com//business/116382/the-grand-palace-102000/lang/th/

 

2. พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (หอรัษฎากรณ์พิพัฒน์)

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (หอรัษฎากรณ์พิพัฒน์) เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (หอรัษฎากรณ์พิพัฒน์) เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (หอรัษฎากรณ์พิพัฒน์) เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (หอรัษฎากรณ์พิพัฒน์) เขตพระนคร กรุงเทพข้อมูลเบื้องต้น :    พิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ด้วยทรงต้องการให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไทย  ซึ่งมีลวดลายงดงามอ่อนช้อยและเป็นเอกลักษณ์  มิให้สูญหายไปกับกาลเวลา ทั้งนี้ ฉลองพระองค์แบบสากลที่ตัดเย็บจากผ้าทอมือและผ้าไทยจากโครงการศิลปาชีพ ได้ถูกนำมาจัดแสดงในห้อง “ราชพัสตราจากผ้าไทย” ด้วย ซึ่งทุกชิ้นล้วนประณีตและสวยงามอย่างหาที่สุดไม่ได้  นอกจากนั้นยังมีห้องโถงที่มีนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับผ้าไทย มาจัดแสดงให้เข้าชมฟรีอีกด้วย

 

ที่ตั้ง :  หอรัษฎากรพิพัฒน์  พระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 

โทรศัพท์  :  0-2225-8420, 0-2225-9430


เวลาเปิดทำการ :  เปิดให้เข้าชมทุกวัน 9.30น. - 16.30น. (ปิดขายบัตร 15.30น.)


การเดินทาง :   พิพิธภัณฑ์จัดแสดง ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์  ตั้งอยู่ระหว่างประตูวิมานเทเวศน์กับประตูวิเศษไชยศรี ทางถนนหน้าพระลาน

 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  ที่นี่เป็นแหล่งรวมผ้าไทยโบราณ ที่มีความละเอียดการตัดเย็บที่ปราณีตและงดงาม ทุกชิ้นล้วนทรงคุณค่า เนื่องจากเป็นเครื่องทรงส่วนพระองค์ใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ   อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนให้เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใจจ่าย เช่น ปัจจุบันมีการจัดนิทรรศการ “ขัด รีด ร่ำ” การดูแลผ้าแบบชาววัง  ซึ่งจัดแสดงกรรมวิธีในการทำความสะอาด อบร่ำ และการดูแลเสื้อผ้าอาภรณ์ตามแบบสตรีในวังเมื่อครั้งโบราณ  ซึ่งสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้จนถึงสิ้นปี 2555

 

3. ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ เขตพระนคร กรุงเทพ
 

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ เขตพระนคร กรุงเทพข้อมูลเบื้องต้น :  พิพิธภัณฑ์ทรงคุณค่าที่เปิดให้เข้าชมมาแล้วกว่า 40 ปี แต่คนไทยน้อยคนนักจะแวะเข้าชม  ภายในจัดแสดงทรัพย์สินล้ำค่าของแผ่นดิน เช่น พานพระศรีทองคำลงยา เครื่องราชอิสริยยศสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า(ปัจจุบัน เป็นเครื่องราชอิสริยยศในสมเด็จพระเทพฯ), พระอู่โบราณ สร้างในรัชกาลที่5 สำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้า, เครื่องทรงประจำฤดูต่างๆ ของพระแก้วมรกต เป็นต้น


ที่ตั้ง :  พระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ
โทรศัพท์  :
02-2260251 – 9
เวลาเปิดทำการ :
เปิดทุกวัน(ยกเว้นมีพระราชพิธี) 8.30น. - 16.30น. (ภายในห้ามบันทึกภาพ)

 

การเดินทาง :   ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ในอาคารพระคลังข้างที่เดิม   สามารถเข้าทางประตูวิเศษไชยศรี แล้วเลี้ยวซ้ายตามทางเดินสู่วัดพระแก้ว   ศาลาเครื่องราชฯ อยู่ใกล้กับบริเวณจำหน่ายบัตรเข้าชม


ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :   มีสิ่งล้ำค่าของแผ่นดินทั้งเครื่องราชูปโภค  เครื่องยศเจ้านาย เหรียญตรา ตลอดจนทรัพย์ของแผ่นดินแต่ครั้งโบราณ ล้วนถูกรวบรวมไว้ ณ ที่แห่งนี้   ควรหาเวลาแวะเข้าชมอย่างยิ่ง

4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น :    ตั้งอยู่ในพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า  ประกอบด้วยพระที่นั่ง หมู่พระวิมาร ตำหนัก และอาคารประกอบ  แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

- ประวัติศาสตร์ชาติไทย  จัดในพระที่นั่งศิวโมกขวิมาน

- ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย  จัดในพระที่นั่งศิวโมกขวิมานและอาคารใหม่

- ประณีตศิลป์ จัดแสดงในหมู่พระวิมาน  ในหมวดนี้จะรวมถึงราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบในพระราชพิธี พระบรมศพทั้งหมด ซึ่งจัดแสดงในโรงราชรถ


การเดินทาง :  จากพระบรมมหาราชวัง เดินมาตามถนนหน้าพระธาตุ พระราชวังบวรสถานมงคล(วังหน้า) อยู่ริมถนนฝั่งซ้าย ติดกับม.ธรรมศาสตร์

 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  ที่นี่เต็มไปด้วยโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของชาติ เช่น ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง  ดาบนักรบและเครื่องประกอบยศเจ้าพระยาบดินทรเดชา  และเครื่องประกอบในพระราชพิธี  ซึ่งบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์และความเจริญรุ่งเรืองแต่ครั้งโบราณของไทย  ควรหาโอกาสมาเยี่ยมชมเพื่อหาความรู้

 

 

 
5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์ และ หอประติมากรรมต้นแบบ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์ หอประติมากรรมต้นแบบ กรมศิลปกร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์ หอประติมากรรมต้นแบบ กรมศิลปกร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์ หอประติมากรรมต้นแบบ กรมศิลปกร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์ หอประติมากรรมต้นแบบ กรมศิลปกร กรุงเทพข้อมูลเบื้องต้น : พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ “อ.ศิลป์ พีระศรี”  ภายในตึกทำงานเก่าแก่ของท่าน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตของกรมศิลปากร  ภายในจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของท่านไว้อย่างครบถ้วน  ภาพเก่าๆ มีให้ชมมากมาย ตั้งแต่สมัยที่ท่านเดินทางเข้ามาสยามช่วงรัชกาลที่ 6  จนถึงบั้นปลายชีวิตของท่าน ที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ม.ศิลปากร  บรรยากาศภายในยังคงสงบเงียบเหมือนเมื่อครั้ง อ.ศิลป์ ยังนั่งทำงานที่นี่ แม้จะผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานกว่า 80ปีแล้วก็ตาม

 

ที่ตั้ง :   กรมศิลปากร ถ.หน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์  : 
02-223-6162


การเดินทาง :  ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์อยู่ในกรมศิลปากร เข้าทางประตูด้าน ถ.หน้าพระธาตุ ตรงข้ามสนามหลวง

 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  ใครอยากรู้ว่าผลงานของ อ.ศิลป์นั้นมีอะไรบ้าง  ขอแนะนำ “หอประติมากรรมต้นแบบ” ซึ่งภายในจัดแสดงผลงานประติมากรรม อันเป็นต้นแบบของพระบรมราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์ต่างๆ ที่เราต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี   ทุกชิ้นล้วนสวยงามละเอียดอ่อนยิ่งนัก  ไม่ควรพลาดการเข้าชมด้วยประการทั้งปวง

6.  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ถนนสนามไชย กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ถนนสนามไชย กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ถนนสนามไชย กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ถนนสนามไชย กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ถนนสนามไชย กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น :   ในอาคารกระทรวงพาณิชย์หลังเก่า สไตล์โคโลเนียนที่สวยงาม  ถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสื่อนำความรู้ ให้เยาวชนและผู้เข้าชมได้ความรู้เกี่ยวกับรากเหง้าและความเป็นมาของไทย  เน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบสนุกสนาน  ให้เรารู้จักตัวตนความเป็นไทยทุกซอกทุกมุม ในแบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

ที่ตั้ง : 4 ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ

โทรศัพท์  :  02-2252777

เวลาเปิดทำการ :  วันอังคาร - วันอาทิตย์ 9.00น. - 17.00น.

 

การเดินทาง :   จากพระบรมมหาราชวัง เดินทางมาตามถนนสนามไชย เมื่อผ่านวัดโพธิ์จะพบมิวเซียมสยามอยู่ฝั่งขวามือ   ด้านหลังติดกับถนนมหาราช โดยอยู่ตรงข้ามกับบ้านจักรพงษ์(วังจักรพงษ์)


ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :   เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตในการถ่ายรูป  โดยผู้เข้าชมสามารถถ่ายรูปได้ทุกจุดและทุกๆ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์  โดยเฉพาะโซนที่มีชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ให้ผู้เข้าชมเปลี่ยน และถ่ายรูปกับฉากย้อนยุคสวยๆ ที่ได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

รีวิว : http://www.painaidii.com//business/135886/national-discovery-museum-institute-10200/lang/th/7.พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ถนนมหาไชย กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ถนนมหาไชย กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ถนนมหาไชย กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น :   ในรัชสมัยของพระพุทธเจ้าหลวง   เรือนจำแห่งแรกของไทยถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2435  เพื่อทำหน้าที่จองจำนักโทษที่กระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง  แม้ปัจจุบันพื้นที่ส่วนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนสภาพให้ร่มรื่นสวยงาม เพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะ  แต่อาคารเรือนจำเก่า ซุ้มประตูและป้อม  ตลอดจนตึกทำงานของเจ้าหน้าที่ ยังคงอยู่ในสภาพเดิม เพื่อจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทัณฑ์ตั้งแต่สมัยโบราณ  ทั้งเครื่องพันธนาการ  เครื่องมือทรมานนักโทษ  ไปจนถึงหลักประหารที่ผ่านการปลิดชีวิตนักโทษมากมาย ก็ถูกจัดแสดงไว้ที่นี่เช่นกัน


ที่ตั้ง :  436 ถ.มหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ10200
โทรศัพท์  :  0-2226-1704, 0-2225-7320
เวลาเปิดทำการ : 
อังคาร – เสาร์ 8.30น. - 16.30น.


การเดินทาง :   จากพระบรมมหาราชวัง มุ่งหน้ามาตามถนนสนามไชย  เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกสวนสราญรมย์เข้าสู่ถนนเจริญกรุง  และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมหาไชยบริเวณตลาดสามยอด  พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในสวนรมณีนาถฝั่งซ้ายมือ

 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :   เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ดูมีชีวิตและความน่ากลัวอยุ่ในตัวเอง  เหมาะที่จะพาเด็กๆ วัยเรียนหรือวัยรุ่นที่กำลังคึกคนองไปเยี่ยมชม เพื่อให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายที่ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

8. ศาลาเฉลิมกรุง

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศาลาเฉลิมกรุง ถนนสนามไชย กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศาลาเฉลิมกรุง ถนนสนามไชย กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศาลาเฉลิมกรุง ถนนสนามไชย กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศาลาเฉลิมกรุง ถนนสนามไชย กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น :  สร้างในสมัยรัชกาลที่ 7  เพื่อเฉลิมฉลองพระนครครบ 200ปี  ซึ่งนับเป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น รองรับผู้ชมได้มากกว่า 2,000คน และใช้ระบบปรับอากาศไอน้ำเป็นแห่งแรกในเอเชีย   โดยเปิดรอบปฐมฤกษ์ครั้งแรกเมื่อ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2476  และยังคงเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน โดยยกระดับขึ้นเป็นโรงมหรสพแห่งชาติ จัดการแสดงนาฏยศิลป์ชั้นสูงอย่างโขน หรือมหรสพสำคัญของชาติ  รวมไปถึงการฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ที่สำคัญ เช่น สุริโยทัย และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    


ที่ตั้ง : 66 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์  : 
02-866-8812


การเดินทาง :   จากพระบรมมหาราชวัง ตรงมาตามถนนสนามไชย  เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเจริญกรุง  ศาลาเฉลิมกรุงอยู่ทางขวามือ บริเวณแยกเจริญกรุงตัดถนนตรีเพชร

 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  ปัจจุบัน ศาลาเฉลิมกรุงจัดแสดงโขนชุด “หนุมาน ข้าราชบริพารพระจักรี”  ทุกวันพฤหัสและวันศุกร์  โดยเป็นการแสดงที่ผสมผสานนาฏยศิลป์ชั้นสูงอันงดงามอ่อนช้อย เข้ากับเทคนิคแสง สี เสียงอันตระการตา

9.นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ

 

ข้อมูลเบื้องต้น :  พิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ เน้นการนำเสนอที่แปลกใหม่ แตกต่าง และน่าสนใจ  ในรูปแบบของประตูแห่งกาลเวลา ที่จะพาผู้ชมไปรู้จักกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ครั้งแรกสร้างกรุง ผ่านห้วงเวลาที่ยาวนานกว่า 225ปี จนถึงปัจจุบัน  เน้นการใช้สื่อการเรียนรู้หลายประเภททั้งวีดีทัศน์  หุ่นจำลอง  แบบจำลองสถานที่ ไปจนถึงของจริง

 

ที่ตั้ง :  100  ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์  :  02-6210044
เวลาเปิดทำการ :
อังคาร – อาทิตย์  เวลา 10.00 น.- 20.00 น.


การเดินทาง :  เดินทางมาตามถนนราชดำเนินกลาง นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ระหว่างวัดราชนัดดา และลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ริมถนนราชดำเนิน

 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :   ใครที่ไม่ชอบเที่ยวพิพิธภัณฑ์เพราะคิดว่าน่าเบื่อ แนะนำให้แวะมาทำความรู้จักกับกรุงรัตนโกสินทร์แบบละเอียดที่นี่  รับรองว่าจะสนุกสนานไปกับหลากหลายกิจกรรมการเรียนรู้ จนลืมว่ายืนอยู่ในพิพิธภัณฑ์  และที่ชั้น 3 มีระเบียงให้ชมวิวมุมสูงของเกาะรัตนโกสินทร์  ที่มองเห็นโลหะปราสาท ภูเขาทอง พระบรมมหาราชวังได้ชัดเจนและสวยงาม เหมาะแก่การนั่งพักผ่อนยามเย็น

 

รีวิว :   http://www.painaidii.com//business/135661/rattanakosin-exhibition-hall-10200/lang/th/

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์

1. สนามหลวง

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ สนามหลวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ

 Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ สนามหลวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ

 Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ สนามหลวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ สนามหลวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ

 

 

ข้อมูลเบื้องต้น :  ลานโล่งขนาดใหญ่  ตั้งอยู่ใกล้พระบรมหาราชวัง เดิมใช้ในพระราชพิธีพระเมรุตั้งแต่รัชกาลที่ 1  จนชาวบ้านเรียกจนติดปากว่าทุ่งพระเมรุ  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการขยายพื้นที่สนามหลวง โดยรื้อสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในพระราชพิธีในรัชกาลก่อนออกทั้งหมด และปลูกต้นมะขามล้อมรอบบริเวณสนามหลวง จำนวน 365 ต้น  เพื่อความสวยงามดังเช่นสวนในต่างประเทศ 

 

ที่ตั้ง :  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ
เวลาเปิดทำการ   : เปิดทุกวัน ยกเว้นพระราชพิธี

 

การเดินทาง :  สนามหลวงตั้งอยู่ระหว่างถนนหน้าพระธาตุกับถนนราชดำเนินใน สามารถใช้เส้นการเดินทางได้ทั้ง 2 เส้นทาง

 

รีวิว  :  http://www.painaidii.com//business/116425/situated-among-the-grand-palace-10200/lang/th/


 2. สวนสราญรมย์

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ พระราชวังสราญรมย์ สวนสราญรมย์ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ พระราชวังสราญรมย์ สวนสราญรมย์ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ พระราชวังสราญรมย์ สวนสราญรมย์ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น :  เดิมเป็นเขตพระราชอุทยาน ภายในพระราชวังสราญรมย์  ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แต่ทรงสวรรคตก่อนจึงหยุดการก่อสร้าง  จนกระทั่งรัชกาลที่ 6  ทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทรงใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์  ต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานให้ใช้เป็นที่ตั้งของรัฐบาลคณะราษฎร   จนถึงปี 2503 รัฐบาลในสมัยนั้นจึงมองพื้นที่นี้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ   ปัจจุบันยังมีสิ่งก่อสร้างสมัยเก่าให้เห็นอยู่ทั่วไป เช่น น้ำพุกลางสวน  ศาลา  อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ ที่สิ้นพระชนม์จากเหตุเรือพระที่นั่งล่ม

 

ที่ตั้ง : ถ.เจริญกรุง  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์  : 02-2210195
เวลาเปิดทำการ  : เปิดให้บริการทุกวัน 8.00น. - 20.00น.

 

การเดินทาง : สวนสราญรมย์อยู่ตรงข้ามกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม บริเวณถนนสนามไชย

 

รีวิว : http://www.painaidii.com//business/116427/saranrom-park-10200/lang/th/ 


 

3. สวนรมณีนาถ

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ สวนรมณีนาถ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ 

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ สวนรมณีนาถ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ สวนรมณีนาถ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น :  จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ  โดยใช้เนื้อที่ในเรือนจำกลางคลองเปรมเดิม  เน้นการปรับภูมิทัศน์และจัดหาพรรณไม้เพิ่มเติม  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้ใช้เพื่อพักผ่อน  โดยชาวบ้านทั่วไปเรียกกันติดปากว่าคุกเก่า

 

ที่ตั้ง :  ถ.ศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์  :  0-2226-1704, 0-2225-7320
เวลาเปิดทำการ : 5.00น. - 20.00น.

 

การเดินทาง :  จากพระบรมมหาราชวัง มุ่งหน้ามาตามถนนสนามไชย  เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกสวนสราญรมย์เข้าสู่ถนนเจริญกรุง  และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมหาไชยบริเวณตลาดสามยอด 

 

รีวิว : http://www.painaidii.com//business/116426/rommaneenart-park-phranakhon-10200/lang/th/


 

4. สวนนาคราภิรมย์

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ สวนนาคราภิรมย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ สวนนาคราภิรมย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ สวนนาคราภิรมย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น :  สวนสาธารณะขนาดเล็กริมแม่น้ำเจ้าพระยา  บนพื้นที่โดยรวม 3 ไร่บริเวณท่าเตียน   โดยต้องการให้เป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับชาวกรุงเทพฯ เน้นบรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย  สามารถรับลมเย็นจากแม่น้ำได้ตลอดปี  ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานชื่อไว้ว่า “นาคราภิรมย์” หรือสวนอันรื่นรมย์ของชาวเมือง

 

ที่ตั้ง :  ถ.ท้ายวัง  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เวลาเปิดทำการ : 6.00น. - 19.00น.
การเดินทาง : จากพระบรมมหาราชวัง เลี้ยวขวามาตามถนนมหาราชมุ่งหน้าสู่ท่าเตียน  สวนนาคราภิรมย์อยู่ฝั่งขวา ตรงข้ามกับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

5.สวนสันติชัยปราการ

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5สวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนสุดชิลล์บนเกาะรัตนโกสินทร์ สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพ

 

ข้อมูลเบื้องต้น :  สวนสาธารณะขนาด 8 ไร่  บริเวณรอบป้อมพระสุเมรุ  เปิดอย่างเป็นทางการในปี 2542 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุครบ 5รอบ  โดยสร้างพระที่นั่งสันติชัยปราการไว้บริเวณท่ารับเสด็จ  นอกจากนี้ในสวนยังมีต้นลำพูขนาดใหญ่อายุกว่า 80 ปีอยู่ด้วย  แต่เป็นที่น่าสียดายที่ต้นลำพูดังกล่าวได้ตายลงเมื่อประสบอุทกภัยเมื่อปี 2554

ด้วยวิวแม่น้ำสวยๆ  ป้อมพระสุเมรุอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  และสะพานพระราม8 ที่เห็นได้ชัดเจน  ทำให้สวนสันติชัยปราการได้รับความนิยมจากผู้ที่รักในการถ่ายภาพ  ในการใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพในโอกาสต่างๆ

 

ที่ตั้ง :  ถ.พระอาทิตย์ แขวงบางลำพู  เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200
เวลาเปิดทำการ :  5.00น. - 19.00น.
การเดินทาง :  จากพระบรมมหาราชวัง ตรงไปตามถนนหน้าพระธาตุ  เข้าสู่ถนนพระอาทิตย์  สวนสันติชัยปราการอยู่บริเวณป้อมพระสุเมรุบริเวณหัวโค้งถนน

 

รีวิว :  http://www.painaidii.com//business/135914/santi-chai-prakarn-park-phra-sumen-fort-10200/lang/th/Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์

1.ปากคลองตลาด

Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพ

 

ข้อมูลเบื้องต้น :  ตลาดสดขนาดใหญ่ระหว่างถนนจักรเพชรกับถนนมหาราช  จำหน่ายผัก-ผลไม้สด  สินค้าเกษตกรรม-เนื้อสัตว์  แต่ที่เป็นจุดเด่นของตลาดแห่งนี้ คือ การขายดอกไม้สดสารพัดชนิด  ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก  และเปิดขายสินค้าตลอดทั้ง 24 ชม.อีกด้วย 

 

ที่ตั้ง :  แขวงวัดราชบพิตร  เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เวลาเปิดทำการ :  เปิดตลอด 24 ชม.  
การเดินทาง :  จากพระบรมมหาราชวัง มาตามถนนมหาไชยจนสุดทางที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ร้านขายสินค้าจะเริ่มตั้งแต่บริเวณนี้   เลียบถนนจักรเพชรไปจนสุดที่ถนนตรีเพชร บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า

 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  สาวๆ คนไหนชอบดอกไม้ ห้ามพลาดการเดินปากคลองตลาด โดยเฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่ตี 1 จะเริ่มมีรถส่งดอกไม้จากสวนต่างๆ นำสินค้ามาส่ง ดอกไม้ที่ได้จะสดใหม่  นอกจากนี้ ผู้ที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพนิยมมาเก็บภาพดอกไม้หลากสีสัน ณ ตลาดแห่งนี้ด้วย

 

รีวิว :  http://www.painaidii.com//business/134188/pak-klong-market-10200/lang/th/

2. ตลาดนัดคลองหลอด

Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ ตลาดนัดคลองหลอด แหล่งซื้อขายสินค้า เขตพระนคร กรุงเทพ


Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ ตลาดนัดคลองหลอด แหล่งซื้อขายสินค้า เขตพระนคร กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ ตลาดนัดคลองหลอด แหล่งซื้อขายสินค้า เขตพระนคร กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น :   เดิมคือตลาดนัดรอบสนามหลวง  แหล่งซื้อขายสินค้าเก่าแก่อีกแห่งของกรุงเทพ   เรียกว่าขายกันมาตั้งแต่พ.ศ. 2515  แต่เมื่อกรุงเทพมีโครงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบสนามหลวง  ร้านค้าทั้งหมดจึงย้ายมาขายกันริมคลองหลอด บนถนนอัษฎางค์  สินค้าที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ามือสอง ของเก่าหายาก  ไปจนถึงของกินของใช้ทั่วๆ ไป  ซึ่งจะเน้นสินค้าราคาถูกเป็นหลัก  เปิดขายทุกวันหลัง 18.00น.


ที่ตั้ง :  ริมคลองหลอด ถ.อัษฎางค์  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เวลาเปิดทำการ : 
  หลัง 18.00น. - 1.00น.


การเดินทาง : จากพระบรมมหาราชวังหรือสนามหลวง  เดินตรงไปยังถนนหลักเมืองจนถึงถนนราชินี ข้ามสะพานไปยังถนนอัษฎางค์  จะมีร้านขายสินค้าเลียบริมคลองไปจนถึงถนนราชดำเนินกลาง บริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์


ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  คนรักหนังสือต้องลองมารื้อค้นหนังสือเก่าตามแผงหนังสือมือสอง  จะเจอหนังสือหายากทั้งหลายในราคาไม่แพงมากมาย ต้องได้ติดไม้ติดมือสักเล่มแน่นอน


รีวิว : http://www.painaidii.com//business/134003/klonglord-market-100200/lang/th/

 

 

 

 3.ตลาดวังหลัง

Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ ตลาดวังหลัง แหล่งซื้อขายสินค้า ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ ตลาดวังหลัง แหล่งซื้อขายสินค้า ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ ตลาดวังหลัง แหล่งซื้อขายสินค้า ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพ


 

ข้อมูลเบื้องต้น :  ตลาดสินค้ามือสองขนาดใหญ่ของกรุงเทพ ได้รับการขนานนามว่า “ตลาดเด็กแนว” โดยพื้นที่นี้ แต่เดิมเป็นเขตพระราชฐานในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข  หรือวังหลังเพียงพระองค์เดียวบนแผ่นดินรัตนโกสินทร์  ต่อมาที่ดินส่วนนี้ได้ถูกให้เป็นที่รกร้างจนกระทั่งมีราษฎรมาถือครองในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5  ประกอบกับมีการสร้างโรงพยาบาลศิริราชขึ้น  จึงเกิดเป็นชุมชนและตลาดจนถึงปัจจุบัน

 

ที่ตั้ง :  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เวลาเปิดทำการ   :  เปิดทุกวัน 8.00น. - 18.00น. โดยประมาณ
การเดินทาง :  จากพระบรมมหาราชวัง  ขึ้นเรือข้ามฟากที่ท่าช้างวังหลวง  ไปยังท่าวังหลัง(ศิริราช)จะพบกับร้านค้ามากมาย

 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  คนรักเสื้อผ้ามือสองไม่ควรพลาดตลาดแห่งนี้  ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า มีให้เลือกมากมายหลายสิบร้าน  หลายเกรดหลายราคา 

 

รีวิว :   http://www.painaidii.com//business/134067/wang-lang-market-10700/lang/th/

4. สะพานพุทธไนท์บาร์ซ่า

Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ แหล่งซื้อขายสินค้า กรุงเทพ สะพานพุทธไนท์บาร์ซ่า ตลาดกลางแจ้ง ยามค่ำคืน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ แหล่งซื้อขายสินค้า กรุงเทพ สะพานพุทธไนท์บาร์ซ่า ตลาดกลางแจ้ง ยามค่ำคืน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ แหล่งซื้อขายสินค้า กรุงเทพ สะพานพุทธไนท์บาร์ซ่า ตลาดกลางแจ้ง ยามค่ำคืน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

 


ข้อมูลเบื้องต้น :  ตลาดกลางแจ้งยามค่ำคืนริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ที่วัยรุ่นเมืองกรุงแทบทุกคนต้องเคยแวะมาช้อปปิ้ง โดยตัวตลาดจะกินร ะยะทางตั้งแต่ถนนสะพานพุทธตัดถนนจักรเพชร ไปจนถึงสะพานพระปกเกล้า   สินค้าที่นิยมขายกันคือเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า  ตลอดจนสินค้ากระจุกกระจิกทั้งหลาย  ที่สำคัญคือราคาประหยัด และต่อรองราคาได้ด้วย

 

ที่ตั้ง :  ถ.สะพานพุทธ  แขวงวังบูรพาภิรมย์  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ
เวลาเปิดทำการ  :  อังคาร – อาทิตย์  20.00น. - 2.00น.
การเดินทาง :  จากพระบรมมหาราชวัง  สามารถเดินทางมาตลาดสะพานพุทธได้สองเส้นทาง คือ ทางถนนสนามไชยและถนนมหาราช(ท้ายวัง)  เข้าสู่ถนนจักรเพชรและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสะพานพุทธ  ซึ่งในบริเวณนี้จะใช้เส้นทางการเดินรถทางเดียว  จึงไม่สะดวกต่อการนำรถยนต์มาเอง

 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  นอกจากสินค้าราคาถูกที่มีให้เลือกมากมายแล้ว บรรยากาศบนสะพานพุทธยามค่ำคืนถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับความนิยม  เนื่องจากสามารถมองเห็นวิวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังอากาศดีตลอดทั้งปี  โดยบนสะพานจะเปิดไฟให้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้น 

 

รีวิว :  http://www.painaidii.com//business/134352/memorial-bridge-10200/lang/th/

5. ท่าพระจันทร์

Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ ท่าพระจันทร์ หน้า ม.ธรรมศาสตร์ แหล่งซื้อขายสินค้า กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ ท่าพระจันทร์ หน้า ม.ธรรมศาสตร์ แหล่งซื้อขายสินค้า กรุงเทพ

Painaidii แนะนำ5แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคบนเกาะรัตนโกสินทร์ ท่าพระจันทร์ หน้า ม.ธรรมศาสตร์ แหล่งซื้อขายสินค้า กรุงเทพ

 

ข้อมูลเบื้องต้น :  ตลาดนัดขนาดเล็กบริเวณท่าพระจันทร์หน้า ม.ธรรมศาสตร์ แต่คราคร่ำไปด้วยนักช้อปหลากหลายวัย ตั้งแต่เด็กนักเรียน-นักศึกษาที่มาเดินเลือกซื้อเสื้อผ้า   คนทำงานที่มาทานอาหาร ไปจนถึงรุ่นคุณลุงคุณป้าที่แวะตามแผงพระเครื่องหรือร้านขายยาแผนโบราณ  ทำให้ตลาดแห่งนี้ยังคงคึกคักอยู่เสมอ

 

ที่ตั้ง : ถ.พระจันทร์  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เวลาเปิดทำการ  :  เปิดทุกวัน8.00น. - 19.00น.
การเดินทาง : จากพระบรมมหาราชวัง  เลี้ยวขวามาตามถนนมหาราชจนถึงม.ธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์อยู่ทางซ้ายมือ

 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  นอกจากร้านขายสินค้าแล้ว  ท่าพระจันทร์ยังมีหมอดูที่สามารถทำนายดวงชะตาหลายหลายแบบแตกต่างกันไป  สนนราคาจะอยู่ที่ครั้งละ 200 – 500 บาท  ซึ่งหลายๆ ท่านได้รับการรับรองจากสมาคมโหราศาสตร์ไทยด้วย  

 

รีวิว :  http://www.painaidii.com//business/141317/discuss-port-mon-10200/lang/th/

 

 

เที่ยว กิน ช้อปปิ้ง เกาะรัตนโกสินทร์ : หน้า 2

แสดงความคิดเห็น