พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน)

31 กรกฎาคม 2556 | โดย Siwika (10,766 เข้าชม)
แบ่งปัน:

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) พิพิธภัณฑ์ ศิริราช วังหลัง สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว

               ชื่อ และ ที่มา เป็นคำอธิบายโดยง่ายแฝงความหมายของคำว่า “ประวัติศาสตร์” เราท่องจำสลับอยู่นานว่าสถาปัตยกรรมตรงหน้าเรียกว่าอะไร?  บางคนก็เรียก พิพิธภัณฑ์รถไฟ  พิพิธภัณฑ์ศิริราช แต่ชื่อเต็มของที่นี่คือ พิพิธภัณฑ์พิมุขสถาน

                สิ่งแรกที่เราไม่เข้าใจเลย คือ ทำไมต้องเป็นคำว่า พิมุข แล้วตามด้วย สถาน เพราะที่มาของพื้นดินบริเวณนี้เป็นเขตพระราชวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข หรือเรียกกันสั้นๆว่า วังหลัง

                วังหลังในสมัยรัตนโกสินทร์ มีเพียงพระองค์เดียวคือ เจ้าฟ้าทองอิน ลำดับยศต่อมาคือ เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ เป็นพระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่ ๑  ซึ่งรบกู้ชาติเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตั้งแต่สมัยปลายอยุธยา ก่อนจะได้สถาปนาเป็น กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข อันถือได้ว่าเป็นลำดับรัชทายาทถัดจากอุปราช (วังหน้า)

                จะสังเกตเห็นได้ว่าชื่อต่างๆ ของเจ้าในสมัยก่อนจะกลายมาเป็นชื่อถนน  ซอย  และอาคารต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ  ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งเราขึ้นเรือด่วนมาจากท่าวังหลัง เหลือบเห็นตึกคล้ายศาลาริมน้ำ และเห็นนามสกุล สิงหลกะ ว่าแปลกดี  ไม่ได้ลงท้ายด้วย ณ อยุธยา หรืออื่นๆ แต่ได้ยกย่องเป็นชื่ออาคารในศิริราช ก็คิดว่านามสกุลนี้คงไม่ธรรมดา

                เมื่อเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุชสถานจึงเข้าใจว่า สิงหลกะ เป็นเชื้อสายปัจจุบันที่สืบทอดมาจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข  ซึ่งแตกมาจากสกุล สิงหเสนี อีกทีหนึ่ง

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) พิพิธภัณฑ์ ศิริราช วังหลัง สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว

                พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน จำหน่ายบัตรเข้าชมในราคา ๕๐ บาท (แต่จะปรับเป็น ๑๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเรื่อง ค่าเข้าชม   เทคโนโลยี  การบำรุงรักษา  เจ้าหน้าที่  เราเห็นว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยไปเยี่ยมชมเห็นมากับตา  (พระที่นั่งอนันตสมาคม , พระที่นั่งวิมานเมฆ , บ้านเก่า กาญจนบุรี  บ้านจิม ทอมสัน , นิทรรศน์รัตนโกสินทร์, มิวเซียมสยาม ,พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร,  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง นครปฐม)

                ถ้านับเป็นเวลาทั้งหมดที่จะเสพประวัติศาสตร์จากที่นี่ได้อย่างเต็มอิ่ม  แนะนำว่าควรใช้เวลา ๓ – ๔ ชั่วโมง ค่อยๆ เดินละเลียดทั้งภาพและกลิ่น  บนพื้นที่ ๒ ชั้น ของตัวอาคาร  ซึ่งเราแบ่งเป็นโซนใหญ่ๆ ได้ดังนี้

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) พิพิธภัณฑ์ ศิริราช วังหลัง สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) พิพิธภัณฑ์ ศิริราช วังหลัง สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว

                ห้องแรก เป็นห้องฉายภาพวีดีทัศน์ เพื่อละลายอารมณ์ของผู้เยี่ยมชมให้รู้สึกอินกับบรรยากาศของศิริราช ที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย นั่นก็คือ เป็นสถานีรถไฟสายใต้แห่งแรกด้วย สมัยก่อน จุดนี้คนมากันเยอะเหมือนโซนสยามสแควร์ในปัจจุบัน  มีตลาดรถไฟ ท่าเรือ และผู้คนมากมายที่แห่มาจากทั่วทุกสารทิศ  ที่สำคัญคือถูกพิษสงครามสร้างความเสียหาย กลายเป็นฉากที่คุณทมยันตีนำมาเขียนให้โกโบริตายซึ้งๆ ที่นี่

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) พิพิธภัณฑ์ ศิริราช วังหลัง สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) พิพิธภัณฑ์ ศิริราช วังหลัง สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว

                ลักษณะของพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ยกย่องพระมหากษัตริย์เกินความเป็นจริงจนเสมือนท่านอยู่สูงจนจับต้องไม่ได้  แต่หากได้มาเยือน จะรู้ว่าประเทศเรามีการแพทย์ที่ทันสมัยได้เพราะพระปรีชาชาญของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ และพระอัครมเหสีที่ทรงเห็นความสำคัญของการแพทย์แผนปัจจุบัน  สร้างโรงพยาบาลศิริราช และโรงเรียนนักเรียนแพทย์  ส่งพระโอรสไปเรียนแพทย์ที่ต่างประเทศ และกลับมาเปิดสอนให้ความรู้กับคนไทย

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) พิพิธภัณฑ์ ศิริราช วังหลัง สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว

                เราเข้าใจผิดอยู่นานว่าโรงพยาบาลศิริราช สร้างขึ้นจากความเสียพระทัยของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ที่ทรงเสียพระทัยเมื่อเสียพระองค์เจ้าหญิงที่อายุไม่กี่ชันษา ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จริงๆ พระองค์เจ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ทรงเป็นพระโอรส และสิ้นพระชนม์ด้วยโรคบิด (คนที่เราเข้าใจผิด เป็นลูกสาวของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้พระองค์ดำริสร้างสถานเสาวภา)

                การแพทย์แผนปัจจุบันจึงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ  จากเจ้านายที่ไปร่ำเรียนและเห็นความสำคัญของการรักษา แม้กระทั่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ หรือพระชนก ยังทรงสิ้นพระชนม์ด้วยโรคอหิวาห์ เช่นกัน ลือกันว่าติดเชื้อมาจากการลงไปคลุกคลีตรวจรักษาชาวบ้าน

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) พิพิธภัณฑ์ ศิริราช วังหลัง สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว

                ในส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ได้นำข้าวของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนแพทย์รุ่นแรกๆ มาจัดวางโดยส่วนหนึ่งตั้งโชว์ไว้ในตู้ แต่อีกส่วนหนึ่งจำลองเสมือนครั้งที่เคยถูกใช้งาน  เราจึงประทับใจมากในความสมจริง

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) พิพิธภัณฑ์ ศิริราช วังหลัง สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว

                มีเครื่องมือในห้องปฏิบัติการแบบสมัยก่อน  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลข หรือตาชั่งสองแขน  สมัยนี้ใช้เครื่องคิดเลข Casio รุ่น 350 หรือ 991เป็นอย่างต่ำ ถึงจะหรู

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) พิพิธภัณฑ์ ศิริราช วังหลัง สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว

                นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวัดคลื่นสมอง วัดการเต้นของหัวใจ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พัฒนาการของการแพทย์ไทย ไม่แพ้ประเทศอื่นที่พัฒนาแล้ว  เพราะดูแล้วน่าจะเป็นอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัยมากในยุคนั้น  ซึ่งหลักการบางอย่างยังถ่ายทอดอยู่ในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ยุคปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) พิพิธภัณฑ์ ศิริราช วังหลัง สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว

                เมื่อเดินมาสุดทาง ต้องผ่านระเบียงไปยังอีกตึกหนึ่ง ซึ่งเก็บเรือโบราณที่ขุดเจอในพื้นที่นี้  สิ่งที่น่าประทับใจจากประวัติศาสตร์พื้นที่ของศิริราช ไม่เพียงแค่ด้านการแพทย์ และการเป็นวังหลัง  ที่นี่ยังเคยเป็นจุดการค้าสำคัญ ที่รัตนโกสินทร์ตั้งด่านขนอน เก็บค่าขนส่งสินค้าทางเรือ (น่าจะคล้ายกรมสรรพสามิตในปัจจุบัน)

                มันน่าตื่นตาแค่ไหน เมื่อคุณได้เห็นซากเรือโบราณสักลำ  โอ่อ่าอยู่กลางโถง จัดแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวคลองบางกอกน้อย  ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่ามากกว่าการนั่งเรียนวิชาประวัติศาสตร์อยู่ในห้องเรียน

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) พิพิธภัณฑ์ ศิริราช วังหลัง สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว

                เป็นเรื่องธรรมดา  วัฒนธรรมย่อมมีความตกยุค  แต่พื้นที่ซึ่งมีผู้คนพลุกพล่านมาตั้งแต่อดีต  ก็รองรับสิ่งของที่ตกหล่นลงมา  เช่น เครื่องชาม  เครื่องเซรามิกส์  ไห โถ เหรียญกษาปณ์ เก่าๆ  ทับถมบนชั้นดิน  ที่นี่เขาขุดขึ้นมาตั้งโชว์ทั้งคันดิน

                ยังคงเห็นลวดลายสวยงามบนจานชามได้เด่นชัด  เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกที่มาที่ไปของสิ่งของ  ชนชาติ

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) พิพิธภัณฑ์ ศิริราช วังหลัง สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว

                ทั้งหมดนี้เรายังไม่ได้เล่าถึงห้องวีดิทัศน์สงครามโลกจำลอง  เป็นห้องจัดแสดงภาพสามมิติ  ต้องสวมแว่นตา และมีเอฟเฟ็กท์ภาพ เสียง ลม และแรงสั่นสะเทือนได้เหมือนอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองจริงๆ (สั่นจริง ตกใจจริง ไม่เยอะเกินไป)

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ท่าวังหลัง (พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) พิพิธภัณฑ์ ศิริราช วังหลัง สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว

                ที่นี่ดีมาก เสียอยู่อย่างเดียว เจ้าหน้าที่ตามเราทุกฝีก้าวเกินไป  ไอ้เราก็ไม่ได้จะขโมย จับ สัมผัสสิ่งของใดๆ แต่ตามถึงหน้าห้องน้ำนี่ก็ทำให้อารมณ์เคลิ้มๆ โกโบริ คู่กรรมเราสะดุดเหมือนกัน


               สำหรับคนที่ชอบเที่ยวพิพิธภัณฑ์ (จะมีไหมเนี่ยะ)  ศิริราชพิมุขสถาน  เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ..ไม่ใช่สิ! เป็นที่ที่ต้องมาเลยแหละ  ตั้งอยู่ไม่ไกล เดินทางสะดวก  ลงเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าวังหลัง หรือต่อเรือข้ามฟากมาจากท่าพระจันทร์ แต่สำหรับทางบก เราว่าด้านหน้าศิริราชรถติดเว่อร์ไปหน่อย  ไปหาท่าเรือลงเรือมาดีกว่า ถามยามแล้วเดินเข้ามา 

 

 

By Siwika

แสดงความคิดเห็น