ที่เที่ยวมหาสารคาม - 10 ที่เที่ยวแนะนำเมื่อมาเยือนมหาสารคาม เมืองตักศิลาแห่งอีสาน

04 มีนาคม 2565 | โดย PaiNaiDii Guide (446,564 เข้าชม)
แบ่งปัน:

มหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบรรยากาศของเมืองที่สงบเงียบและเรียบง่ายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน ปัจจุบันมีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของภูมิภาค เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมาย จึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักศิลาแห่งอีสาน” มหาสารคามมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี และเนื่องจากยังมีความเจริญไม่มากนัก ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนเมืองนี้จึงได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวอีสานอันเรียบง่ายและบริสุทธิ์ เป็นเสน่ห์ที่นับวันจะหาได้ยากในสังคมเมืองปัจจุบัน

 

 

01

วนอุทยานโกสัมพี จ.มหาสารคาม

 

มหาสารคาม ที่เที่ยว ลิงแสม สถานที่ท่องเที่ยว วนอุทยานโกสัมพี

มหาสารคาม ที่เที่ยว ลิงแสม สถานที่ท่องเที่ยว วนอุทยานโกสัมพี

 

ข้อมูลเบื้องต้น : มีเนื้อที่ 125 ไร่ มีลักษณะเป็นสวนป่ามีต้นไม้หลายชนิด เช่น ต้นยางขนาดใหญ่ ต้นตะแบก และยังมีลิงแสมฝูงใหญ่จำนวนหลายพันตัว มีลิงแสมขนสีทอง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายาก ไม่ดุร้าย วนอุทยานโกสัมพีมีสิ่งที่น่าสนใจคือแก่งตาด ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคม น้ำจะตื้นเขินมองเห็นหินดาน

ที่ตั้ง : หมู่ 1 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม

การเดินทาง : จากตัวเมืองจังหวัดมหาสารคามเดินทางตามแนวทางหลวงหมายเลข 208 ไปอำเภอโกสุมพิสัย ให้เดินทางตรงลงมาอีก 600 เมตร ตามเส้น ทาง ร.พ.ช.สาย 508 (บ้านคุ้มกลาง-โพนงาม) ให้เลี้ยวขวาก็จะถึงที่ทำการ "วนอุทยานโกสัมพี"

ไฮไลต์ PaiNaiDii ขอบอก : อย่าลืมแวะชมลานข่อย ซึ่งมีต้อนข่อยกว่า 200 ต้น ตกแต่ง ดัดแปลงเป็นไม้แคระตกแต่งเป็นรูปต่างๆ

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

02

พระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม


พระธาตุนาดูน มหาสารคาม พระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดมหาสารคาม ที่เทียว

ข้อมูลเบื้องต้น : โบราณวัตถุที่มีอายุมากว่า 1,300 ปี เป็นสถูปที่ใช้บรรจุพระสารีริกธาตุ ลักษณะสถูปทำด้วยทองสำริด มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ 1.ส่วนยอด มีลักษณะ เป็นปล้องไฉน จำนวน 2 ปล้อง ส่วนบนสุดเป็นปลียอดกลม 2. ตัวสถูปทำด้วยทองสำริด มีลักษณะคล้ายระฆัง หรือโอคว่ำ ส่วนยอดของตัวสถูป จะรับเข้ากับส่วนล่างสุดของส่วนยอดพอดี ตัวองค์พระธาตุจะแบ่งออกเป็น 16 ชั้น ลักษณะการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ภายในโปร่ง จากฐานรากขึ้นไปชั้นที่ 1 สูง 3.7 เมตร

ที่ตั้ง : บ้านนาดูน อำเภอนาดูน

การเดินทาง : จากตัวเมืองมหาสารคามใช้เส้นทางหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2045 ถึงอำเภอนาดูน ห่างจากตัวเมืองมหาสารคาม ประมาณ  65 กิโลเมตร

ไฮไลต์ PaiNaiDii ขอบอก : ชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 10มีความสูง 11.00 เมตรเป็นตัวองค์ระฆังของพระธาตุโดยเฉพาะชั้นที่ 8 จะเป็นชั้นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่มีความสวยงามมาก โดยโครงสร้างประกอบด้วยเสาทั้งหมด 16 ต้น จนถึงชั้นที่ 9

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

03

อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม

 

อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน มหาสารคาม อ่างเก็บน้ำ สถานที่ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้น : มีสวนสุขภาพแก่งเลิงจานที่กว้าง โล่ง ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนและการออกกำลังกาย มีการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม  มีการปรับปรุงรอบ ๆ เขื่อนคันดินให้กว้าง ปลูกต้นไม้ และจัดเป็นสวนสุขภาพตลอดคันความยาวของคันดิน  สร้างพิพิธภัณฑ์ ศาลากลางน้ำ และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมาและนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและทัศนศึกษา

ที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

การเดินทาง : มาตามเส้นทางไปอำเภอบรบือ จะห่างประมาณ 4 กิโลเมตร แต่คนมหาสารคามที่รู้ทางใ้ช้เส้นทางเลียบคลองสมถวิลไปจนเกือบสุดคลองด้านทิศตะวันตก ใ้ช้ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรเท่านั้น อยู่ด้านหลังของสถาบันราชภัฏมหาสารคาม

ไฮไลต์ PaiNaiDii ขอบอก : บริเวณโดยรอบของแก่งเลิงจานมีทิวทัศน์สวยงาม หลายคนมักไปชมพระอาทิตย์ตกดิน รวมทั้งในวันหยุดประชาชนก็นิยมไปพักผ่อนกันมากเช่นกัน

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

04

พระพุทธมงคล พระพุทธมิ่งเมือง จ.มหาสารคาม

 

พระพุทธมงคล พระพุทธมิ่งเมือง โบราณวัตถุ อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม


ข้อมูลเบื้องต้น : พระพุทธรูปสำคัญ ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยู่ 2 องค์ คือ พระพุทธมงคล และพระพุทธมิ่งเมือง ซึ่งเป็นพระเก่าแก่ เป็นโบราณวัตถุ และเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวอำเภอกันทรวิชัยมาแต่ครั้งโบราณ นอกจากนี้ยังมีพระพิมพ์ที่มีเนื้อดีเป็นที่นิยมของผู้สะสมพระเป็นอย่างยิ่ง

ที่ตั้ง : อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม

การเดินทาง :ไปตามเส้นทางมหาสารคาม-อำเภอกันทรวิชัย–กาฬสินธุ์ วัดพุทธมงคล และพระพุทธรูปยืนมงคล จะอยู่ขวามือถ้าเรามุ่งหน้าไปกาฬสินธุ์ จะอยู่ก่อนถึงอำเภอกันทรวิชัย และเมื่อเดินทางโดยใช้เส้นทางเดิม เข้าอำเภอกันทรวิชัย พระพุทธรูปมิ่งเมือง หรือพระพุทธรูปสุวรรณมาลี และวัดสุวรรณาวาส จะอยู่ซ้ายมือ ใกล้ตลาดอำเภอกันทรวิชัย

ไฮไลต์ PaiNaiDii ขอบอก : เป็นพระพุทธรูป ที่ชาวบ้านศรัทธานับถือกันมาก เชื่อกันว่าท่านจะช่วยในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ ให้ผืนดินฝนตกชุ่มฉ่ำตกต้องตามฤดูกาล

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~05

หาดวังโก จ.มหาสารคาม

 

หาดวังโก น้ำจืด แหล่งท่องเที่ยวมหาสารคาม แม่น้ำชี ที่เที่ยวน้ำจืด

ข้อมูลเบื้องต้น : เป็นหาดทรายธรรมชาติ เกิดจากธรรมชาติของแม่น้ำที่น้ำไหลผ่านโค้งน้ำ ตะกอนทรายจะไหลไปทับถมเกิดเป็นหาดทรายโดยธรรมชาติ หาดวังโกก็เช่นเดียวกันตั้งอยู่บนโค้งของแม่น้ำชีซึ่งยาวประมาณ 1 กม. หัวท้ายของหาดถูกกั้นไว้ด้วยแก่งทั้งสองด้าน ด้านซ้ายมือเรียกว่า แก่งบ้านห้วยและขวามือเรียก แก่งท่าเตาดิน ทั้งสองแก่งทำหน้าที่เหมือนฝายทดน้ำธรรมชาติ (ลักษณะของแก่งทั้งสองจะเหมือนกัน กล่าวคือ จะเป็นลานหินทอดยาวขวางแม่น้ำชี) ในฤดูแล้งทั้งสองแก่งก็จะทำหน้าที่ฝายธรรมชาติกั้นน้ำไว้ทำให้แม่น้ำชีบริเวณหาดวังโกยังมีปริมาณน้ำเหลือเฟือ พอจะทำให้นักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำได้ ถึงแม้ว่าจะแล้งมากเหมือนปี 2556 นั้นก็ตาม

ที่ตั้ง : อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม

การเดินทาง : ไปตามเส้นทางมหาสารคาม-โกสุมพิสัย–ขอนแก่น หาดวังโก จะอยู่ขวามือถ้าเรามุ่งหน้าไปขอนแก่นออกจากโกสุมมาได้ไม่ไกลนัก

ไฮไลต์ PaiNaiDii ขอบอก : เป็นทะเลน้ำจืดที่มีเครื่องเล่นต่าง ๆ มากมาย เช่น บานาน่าโบ้ท โดนัสสกี ยังมีเปลและร่มไว้สำหรับนอนพักตากอากาศ อาบแดด มีร้านอาหารต่าง ๆ หลายร้านด้วยกัน

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~06

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดมหาชัย จ.มหาสารคาม


วัดมหาชัย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โบราณสถาน ภาคอีสาน พระพุทธรูปโบราณ

วัดมหาชัย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โบราณสถาน ภาคอีสาน พระพุทธรูปโบราณ


ข้อมูลเบื้องต้น : สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของภาคอีสาน เช่น ใบเสมาหิน พระพุทธรูปในสมัยโบราณ บานประตู คันทวยแกะสลักอายุประมาณ 100-200 ปี นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บรวบรวมวรรณคดีภาคอีสาน และพระธรรม ใบลาน อยู่เป็นจำนวนมาก

ที่ตั้ง : วัดมหาชัย (พระอารามหลวง)  ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ไฮไลต์ PaiNaiDii ขอบอก : นอกจากอาคารพิพิธภัณฑ์แล้ว ภายในวัดมหาชัยยังมีอาคารใช้เก็บวัตถุสิ่งของที่สำคัญอีก ๒ อาคาร โดยมีลักษณะเป็นอาคารโถงตั้งอยู่ใกล้กัน อาคารแรกเดิมใช้เป็นอาคารศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันใช้เก็บโบราณวัตถุขนาดใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูป, เทวรูป, ใบเสมาหินทราย, ธรรมาสน์และกลอง เป็นต้น อาคารหลังที่ ๒ ใช้เก็บเครื่องไม้

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

07

กู่สันตรัตน์ จ.มหาสารคาม

 

กู่สันตรัตน์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โบราณสถาน ภาคอีสาน พระพุทธรูปโบราณ

ข้อมูลเบื้องต้น : สร้างด้วยศิลาแลงเป็นศิลปะขอมแบบ บายน มีรูปลักษณะปราสาทหินที่มีปรางค์ประธานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัตมีมุขด้านหน้ายื่นไปทางทิศตะวันออก  มีบรรณาลัยซึ่งเป็นที่เก็บคัมภีร์ทางศาสนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันนออกเฉียงใต้หันหน้าเข้าหาปรางค์ประธาน อาคารทั้ง 2 ล้อมด้วยกำแพงศิลาแลงซึ่งสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยอีกชั้นหนึ่ง กู่สันตรัตน์สร้างขึ้นมาด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐานรูปเคารพสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นโรคยาศาล คือเป็นที่พักรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยอีกด้วย

ที่ตั้ง : ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

การเดินทาง :  ใช้เส้นทางหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2045 (เข้าอำเภอนาดูน) ประมาณ 1 กิโลเมตร จะอยู่ทางขวามือ

ไฮไลต์ PaiNaiDii ขอบอก : หนึ่งความพิศวงที่นักท่องเที่ยวจะได้เจอ คือประตูหลอก ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกของปราสาทประธาน จะเป็นประตูหลอกซึ่งประตูที่แท้จริงจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออก

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~08

อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย จ.มหาสารคาม

 

อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย วังปลา อีสาน สถานที่ท่องเที่ยว มหาสารคาม

ข้อมูลเบื้องต้น : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงชนบทโดยได้รับการประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามเมื่อปี 2540 เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มีฝูงปลาหลายร้อยชนิดที่มาจากแม่น้ำชีได้ทะลักเข้ามาอยู่ตั้งแต่ตัวเล็ก และส่วนมากจะเป็นปลาเผาะซึ่งเป็นปลาเนื้ออ่อน ต้นตระกูลของปลานี้จะอยู่ในแม่น้ำโขง ชาวบ้านส่วนใหญ่อนุรักษ์ไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาดูและศึกษาชนิดพันธุ์ปลาต่างๆ เหล่านี้

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บ้านโขงกุดหวาย หมู่ที 7 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

การเดินทาง : ห่างจากเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 6 กิโลเมตร ตามเส้นทางมหาสารคาม มุกดาหารบริเวณอุทยานตั้งอยู่ในกุดหวาย

ไฮไลต์ PaiNaiDii ขอบอก : ภายในวัดก็จะมีสัตว์ที่ชาวบ้านนำมาวัดช่วยเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็น จระเข้ สุนัขจิ้งจอก ลิง เยี่ยว กระต่าย นก และหนูตะเพา ฯลฯ และยังมี พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน อีกด้วย

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

09

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน จ.มหาสารคาม

 

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน มหาสารคาม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เครื่องปั้นดินเผา

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน มหาสารคาม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เครื่องปั้นดินเผา

ข้อมูลเบื้องต้น : เสมือนเป็นอนุสรณ์ที่แสดงถึงความทุ่มเทและเสียสละของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด ในการที่จะสร้างสรรค์และจรรโลงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมในบ้านเกิดของตนเองให้กับลูกหลานได้รับรู้ โดยใช้เวลาสะสมวัตถุต่างๆ ยาวนานกว่า 50 ปี ภายในพิพิธภัณฑ์ชั้นบนมีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสานตามประวัติศาสตร์บ้านเชียงเหียน และวัตถุอื่น ๆ เช่น กะโหลก เขาควาย ชั้นล่างจัดเแสดงผลงานศิลปะของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด และผลงานของศิลปิน นิสิต นักศึกษาที่หมุนเวียนกันมาจัดแสดงตลอดทั้งปี

ที่ตั้ง : อยู่ที่บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง

การเดินทาง : ตั้งอยู่บนเส้นทางมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ห่างตัวจังหวัดราว 7 กิโลเมตร เมืองมหาสารคาม

ไฮไลต์ PaiNaiDii ขอบอก : เครื่องใช้สำริดฝังร่วมอยู่ด้วยหลายโครง ต่อมาได้ขุดค้นพบว่ามีชั้นดินลึกประมาณ ๖ เมตร ชั้นดินล่างสุด แสดงถึงการเริ่มต้นอยู่อาศัยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุประมาณ ๒,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ปีมาแล้ว

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

10

บึงบอน จ.มหาสารคาม

 

บึงบอน หนองน้ำ มหาสารคาม สวนสาธารณะ อีสาน

ข้อมูลเบื้องต้น :  บึงบอนเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 120 ไร่ และมีถนนรอบบึงซึ่งได้รับงบพัฒนาฯ จาก ททท. โดยมีความกว้าง 5 เมตร ยาว 2689 เมตร นับว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่ง

ที่ตั้ง : อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม

การเดินทาง : จากตัวเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 208ประมาณ 28 กิโลเมตร ถึงสี่แยกโกสุมพิสัย ตรงเข้าทางลาดยาง 450 เมตร

ไฮไลต์ PaiNaiDii ขอบอก : ภูมิทัศน์บริเวณถนนรอบๆ บึงบอน ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดมหาสารคาม เหมาะกับการเดินเล่นสูดอากาศ หรือปั่นจักรยานเพลินๆ สำหรับช่วงเวลาพักผ่อน

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

แสดงความคิดเห็น