ที่เที่ยวศรีสะเกษ - 10 ที่เที่ยวแนะนำ เมื่อมาเยือนศรีสะเกษ

01 กรกฎาคม 2562 | โดย PaiNaiDii Guide (314,234 เข้าชม)
แบ่งปัน:

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดชายแดนในภาคอีสานตอนล่าง ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบไทยอีสานได้อย่างลงตัวและกลมกลืน มีเอกลักษณ์โดดเด่นและน่าสนใจศรีสะเกษยังมีทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ำ พืชพรรณ และสัตว์ป่านานาชนิด อันเป็นทั้งสิ่งที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและไม่ควรมองข้าม

 

1. ปราสาทห้วยทับทัน ศรีสะเกษ

ปราสาทห้วยทับทัน ศรีสะเกษ สุรินทร์ โบราณสถาน เมืองเก่า สถานที่ท่องเที่ยว

ภาพจาก : http://th.wikipedia.org

ข้อมูลเบื้องต้น : สร้างขึ้นตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ เป็นศิลปกรรมร่วมสมัยแบบปาปวน ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างบูรณะมาแล้ว 3 ยุค สังเกตได้จากอิฐที่เรียงก้อนกัน สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ทรงครองราชย์ ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ใช้เป็นที่ประดิษฐาน เทพเจ้าตีมูรติ เป็นปราสาทขอมโบราณแห่งหนี่งที่ถูกดัดแปลงในสมัยหลัง เช่นเดียวกับปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะส่วนหลังคา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน แต่มีขนาดสูงกว่า

ที่ตั้ง : ตั้งอยูในบริเวณวัดปราสาทพนาราม  หมู่ 1  ตำบลปราสาท  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ

การเดินทาง :  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน 7 กิโลเมตร  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  45  กิโลเมตร  (ถนนหลวงหมายเลข 226  แยกไปอีก  7 กิโลเมตร) 

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก :  บริเวณปรางค์ขนาบข้างสององค์ มีความเชื่อของชาวบ้านในชุมชนที่ว่าบุคคลใดที่มีความเดือดร้อนมาบนบาน ก็จะได้สมดังปรารถนา จึงมีผู้แวะเวียนมากราบไหว้อย่างต่อเนื่อง ต่อมาจึงมีการริเริ่มจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุ โดยจัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

2. น้ำตกนาตราว ศรีสะเกษ

น้ำตกนาตราว น้ำตก ศรีสะเกษ ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

 


ข้อมูลเบื้องต้น :
เป็นน้ำตกที่อยู่ในระหว่างการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม มีน้ำไหลในช่วงฤดูฝนและต้นฤดูหนาว และเพิ่งถูกค้นพบ มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมาก น้ำตกสวยงาม บรรยากาศน่าท่องเที่ยว

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ในท้องที่ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์

การเดินทาง : ระยะทางจากแยกถนน รพช. บ้านโคกตาล – บ้านไพรพัฒนา (บริเวณแยกบ้านโนนจำปา) ประมาณ กม. เป็นถนนลูกรังสลับกับมีหินโผล่ ค่อนข้างขรุขระและลำบากประมาณ 14 กิโลเมตร และเดินทางต่ออีกประมาณ 3 กิโลเมตร

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : นักท่องเที่ยวผู้สนใจสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวขับเคลื่อน 4 ล้อ เข้าไปเที่ยวชมได้ โดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาเป็นผู้นำทางให้

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

3. ผามออีแดง ศรีสะเกษ

ผามออีแดง ผา ศรีสะเกษ จุดชมวิว วิวสวย

ผามออีแดง ผา ศรีสะเกษ จุดชมวิว วิวสวย

 ผามออีแดง ผา ศรีสะเกษ จุดชมวิว วิวสวย


ข้อมูลเบื้องต้น : ลานหินธรรมชาติริมหน้าผาสูง ติดเขตแดนไทย-กัมพูชา เป็นจุดชมทัศนียภาพทิวเขาพนมดงรัก แผ่นดินเขมรต่ำ และสามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารซึ่งอยู่ห่างออกไป 1 กิโลเมตร  และทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นหน้าผาที่อยู่ต่ำลงไปมีภาพสลักหินนูนต่ำศิลปะเขมรอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 สันนิษฐานว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์

การเดินทาง : ตั้งอยู่ปลายสุดของทางหลวงหมายเลข 221 ห่างจากอำเภอกันทรลักษ์ลงไปทางใต้ 36 กิโลเมตร

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : บริเวณผามออีแดง มีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันเป็นจำนวนมาก

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

 4. ปราสาทเขาพระวิหาร ศรีสะเกษ

ปราสาทเขาพระวิหาร สถาปัตยกรรม ศรีสะเกษ เขาพระวิหาร กัมพูชา เขมร สถานที่ท่องเที่ยว

ปราสาทเขาพระวิหาร สถาปัตยกรรม ศรีสะเกษ เขาพระวิหาร กัมพูชา เขมร สถานที่ท่องเที่ยว

 


ข้อมูลเบื้องต้น : เป็นปราสาทหินตามแบบศาสนาฮินดูที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก สูงจากระดับทะเลปานกลาง 657 เมตร ที่ตั้งของศาสนสถานแห่งนี้รู้จักกันในนาม พนมพระวิหาร อันหมายถึง บรรพตแห่งศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ โดยปราสาทพระวิหารมีสถาปัตยกรรมแบบเขมร สร้างตามแนวเหนือใต้ซึ่งผิดแปลกไปจากปราสาทขอมส่วนใหญ่

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่ของบ้านภูมิชร็อล ต.เสาธงชัย อ.กัณทรลักษณ์ จ.ศรีษะเกษ

การเดินทาง : จากศรีสะเกษไปทางอำเภอกันทรลักษณ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 221 จะผ่านบ้านภูมิซร๊อล มาจนถึงเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จะมีด่านตรวจ ผ่านด่านแล้วให้ขึ้นไปตามทางขึ้นเขา

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารมีทัศนียภาพและทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่หลายแห่ง เช่น จุดชมวิวผามออีแดง จุดชมวิวหน้าผาช่องโพย บริเวณป่าและสวนหินรอบสระตราว ถ้ำฤๅษี แหล่งตัดหิน สถูปคู่ ภาพสลักนูนต่ำใต้ผามออีแดง น้ำตกผาช่องโพย จุดชมวิว ภูเซี่ยงหม้อ ปราสาทโดนตวล

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~


 

5. วัดล้านขวด ศรีสะเกษ

วัดล้านขวด ขวดแก้ว วัดแก้ว ศรีสะเกษ วัดในจังหวัดศรีสะเกษ

วัดล้านขวด ขวดแก้ว วัดแก้ว ศรีสะเกษ วัดในจังหวัดศรีสะเกษ


ข้อมูลเบื้องต้น : สิ่งปลูกสร้างภายในตกแต่งด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบนับล้านใบที่ชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาค เป็นวัดที่มีลักษณะสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะ ศาลาใหญ่ที่เรียกว่า ศาลาฐานสโม มหาเจดีย์แก้ว

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาล อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

การเดินทาง : จากศรีสะเกษไปอำเภอขุนหาญ สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 211 และ 2111 ผ่านอำเภอพยุห์ อำเภอไพรบึงไปขุนหาญระยะทางประมาณ 61 กิโลเมตร

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิมน้ำ (โบสถ์) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งมีความวิจิตรงดงามมาก

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

 

6. ศรีสะเกษ อะควาเรียม

ศรีสะเกษ อวาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ปลา พันธุ์สัตว์น้ำ

ศรีสะเกษ อวาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ปลา พันธุ์สัตว์น้ำ

ศรีสะเกษ อวาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ปลา พันธุ์สัตว์น้ำข้ิอมูลเบื้องต้น : อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในการดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งมีแนวคิดมุ่งเน้นการพัฒนาให้ความรู้ สร้างความเพลิดเพลิน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกเหนือจากการเรียนรู้ในตำรา หรือในห้องเรียน

ที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ

การเดินทาง : ตั้งอยู่ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) ถ.เลียงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : ภายในอาคารได้จัดโซนปลาทะเล ปลาน้ำจืด ปลาสวยงาม โดยมีปลาน้ำจืด 79 ชนิด และปลาทะเล 22 ชนิด จำนวนกว่า 4,000 ตัว ตกแต่งในบรรยากาศไดโนเสาร์โลกล้านปีที่แปลกใหม่ ทั้งยังมีอุโมงค์แก้วใต้น้ำที่มีความยาวถึง 24 เมตร ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้สัมผัสกับฝูงปลาที่แหวกว่ายได้อย่างใกล้ชิด

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

 

 7. น้ำตกวังใหญ่ ศรีสะเกษ

น้ำตกวังใหญ่ ศรีสะเกษ น้ำตก สถานที่ท่องเที่ยว ที่เที่ยว

ภาพจาก : http://www.sisaketonline.com

ข้อมูลเบื้องต้น : น้ำตกขนาดใหญ่กลางป่า เกิดจากห้วยขยูงที่มีต้นน้ำจากเทือกเขาพนมดงรัก สายน้ำตกแผ่กว้างด้านล่างเป็นแอ่งกว้าง น้ำค่อนข้างลึก มีโขดหินตั้งเรียงรายและมีต้นไทรขนาดใหญ่ปกคลุมคอยให้ความร่มเย็น

ที่ตั้ง : อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก บ้านก่อ หมู่ 7 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

การเดินทาง : เส้นทางการคมนาคม ออกเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษ ถึงอำเภอกันทรลักษ์ระยะทาง 65 กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอกันทรลักษ์เดินทางโดยถนนสายเขาพระวิหาร แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนที่ไปอำเภอขุนหาญ เลี้ยวซ้ายเข้าน้ำตกวังใหญ่ ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : ด้านบนเป็นลานหินกว้างเหมาะสำหรับการนั่งแช่ตัวในน้ำ บรรยากาศโดยรอบจะเป็นป่าทึบ ใครที่ชอบธรรมชาติจริงๆเรียกได้ว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวัง บรรยากาศดีมีลมพัดเย็นสบายตลอด บริเวณน้ำตกจะมีหน่วยพิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักที่คอยให้ความคุ้มครองและดูแลความปลอภัยให้กับเร


~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

 8. ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ

ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย ศรีสะเกษ โบราณสถาณ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม

ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย ศรีสะเกษ โบราณสถาณ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม

ข้อมูลเบื้องต้น : เป็นปราสาทขอมที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด ลักษณะเป็นปรางค์ 3 องค์บนฐานเดียวกันเรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง ก่อด้วยหินทราย มีอิฐแซมบางส่วน มีทับหลังจำหลักภาพพระอินทร์ทรงช้างบนแท่นเหนือหน้ากาล ส่วนปรางค์อีก 2 องค์ เป็นปรางค์อิฐ มีส่วนประกอบตกแต่งที่เป็นหินทราย เช่น ทับหลัง กรอบหน้าบันและกรอบเสาประตู ด้านหลังปรางค์องค์ทิศใต้มีปรางค์ก่ออิฐอีก 1 องค์ ด้านหน้ามีวิหารก่ออิฐ 2 หลัง ล้อมรอบด้วยระเบียงคดก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีโคปุระหรือประตูซุ้มทั้ง 4 ทิศ

ที่ตั้ง : วัดสระกำแพงใหญ่ บ้านกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ห่างจากตัวจังหวัด 26 กิโลเมตรและห่างจากตัวอำเภอ 2 กิโลเมตร

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้อยู่ในความดูแลของกองโบราณคดี กรมศิลปากร และได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก เช่นทับหลังจำหลักภาพศิวะนาฏราช พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ และยังพบพระพุทธรูปนาคปรก พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพิมพ์ดินเผา ฯลฯ

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

 

 9. ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย ศรีสะเกษ

ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย ศรีสะเกษ โบราณสถาณ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม

 

ข้อมูลเบื้องต้น : เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นศิลปะเขมรแบบบายน  สันนิษฐานว่าบริเวณนี้คงจะเป็นที่ตั้งชุมชนโบราณมาก่อน  ภาพจำหลักทับหลังบางชิ้นมีอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16   แต่สิ่งก่อสร้างอื่นที่ปรากฏนั้นเป็นสิ่งก่อสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 18  หรือในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ปราสาทสระกำแพงน้อยเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู  ลัทธิไศวนิกาย  และเป็นอโรคยาศาลด้วย

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเทพปราสาท  ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

การเดินทาง : อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  9 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลย 226)

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : ด้านในปราสาท มีบ่อน้ำที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและอาจใช้ทั้งการบริโภคและอุปโภคด้วยเพราะมีน้ำขังตลอดปี

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 


10. ปราสาทบ้านเมืองจันทร์ ศรีสะเกษ

ปราสาทบ้านเมืองจันทร์ ศรีสะเกษ โบราณสถาณ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม

ภาพจาก : https://www.facebook.com/peerawas14

ข้อมูลเบื้องต้น : ปราสาทบ้านเมืองจันทร์เป็นปราสาท หรือ ปรางค์เดี่ยว  ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3.40 เมตร  สูง 15 เมตร  มี 4 ชั้น  สร้างด้วยอิฐสอปูน  รูปทรงสี่เหลี่ยมย่อมุม  ยอดเ รียวแหลม  ซุ้มประดูทั้งสี่ด้านเป็นประตูหลอก  ไม่มีกำแพงแก้ว  ทับหลังหรือศิลาจำหลักใดๆ  ทั้งสิ้น รูปทรงและขนาดมีลักษณะคล้ายกับปราสาทบ้านโนนธาตุหรือปราสาทห้วยทับทัน  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ มากที่สุด จะแตกต่างก็เพียงเป็นปราสาทเดี่ยว  แต่ปราสาทที่บ้านโนนธาตุ เป็นปราสาท 3 องค์

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเมืองจันทร์  หมู่ 1  ตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

การเดินทาง : อยู่ห่างจากปราสาทสระกำแพงใหญ่  15  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 42 กิโลเมตร  (ถนนหลวงหมายเลย 226 แยกอุทุมพรพิสัย – เมืองจันทร์)

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : ในบริเวณปราสาทบ้านเมืองจันทร์   มีการขุดพบในเสมาหิน  สลักเป็นรูปดอกบัวตูม  และอาจารย์ศรีศักรวิลลิโภดม  ได้ให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่า  “เสมาหินในภาคอีสาน มีมากมายหลายแบบกว่าภาคอื่นๆ  เป็นลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมอีสาน  ที่มีการเกี่ยวโยงกับลัทธิความเชื่อเรื่องการถือผี  และการเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่เข้ามาปะปนกับการนับถือพุทธศาสนา  ด้วยเหตุนี้ใบเสมาหินที่สลักเป็นรูปดอกบัว  หรือกลีบบัว จึงเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา"

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

แสดงความคิดเห็น